APTX4869

名探偵コナン > APTX4869

APTX4869(アポトキシンよんはちろくきゅう、APOPTOXIN4869[1])は、青山剛昌の漫画『名探偵コナン』およびその派生作品に登場する架空毒薬である。

他の言語で
العربية: عقار APTX4869
español: APTX4869
français: APTX 4869
한국어: APTX4869
ไทย: APTX4869
中文: APTX4869