Mathematics Genealogy Project

Ti Mathematics Genealogy Project ket naibatay ti web a database para iti akademiko a henealohia dagiti matematiko.[1][2][3] Manipud idi Septiembre, 2010, daytoy ket naglaonen ti pakaamo dagiti sumurok a 160,000 a matematiko a sientista nga agparparawad iti "agpang a panagsukisok iti matematika". Para iti kadawyan a matematiko, ti maikabil iti Mathematics Genealogy Project ket mairaman ti tawen a panaturpos, alma mater, doktoral a nagbalakad, ken dagiti doktoral nga estudiante.[1][4]

Other Languages