Իսկության աղյուսակ

Իսկության աղյուսակ , տրամաբանական գործողությունը բնութագրող աղյուսակ։Այս դեպքում «տրամաբանական գործողություն» ասելով հասկանում ենք գործողությունը, որում փոփոխականների (գործողության պարամետրերի) և հենց գործողության նշանակությունը տրամանական իսկություն են արտահայտում։Օրինակ, երկնիշ տրամաբանության մեջ նրանք կարող են երկու իմաստ ընդունել՝ «ճշմարիտ» կամ «կեղծ» ( կամ , կամ

Գործողությունների աղյուսակային առաջադրանքը հանդիպում է միայն տրամաբանության մեջ, սակայն տրամաբանական գործողությունների համար աղյուսակները սկսեցին հատկապես հարմար համարվել ավելի ուշ։ Արդեն 20-րդ դարի սկզբից նրանք ունեցան իրենց հատուկ անվանումը։ Իսկության աղյուսակները հատկապես գործածվում են բուլյան հանրահաշվում և նմանատիպ բազմանիշ տրամաբանական համակարգերում։

Other Languages