Keresztényszocializmus

Prohászka Ottokár székesfehérvári megyés püspök, a 20. század eleji magyarországi keresztényszocializmus vezéregyénisége

A keresztényszocializmus elsőként az időszámításunk környékén elindult , majd a 19. század környékén újjáéledt mozgalom a kereszténység szociális tanításainak terjesztése és megvalósítása céljából. Eleinte szemben állt az embertelenséggel és az állatiassággal, majd a modern korban az individualista liberalizmussal, valamint az osztályharcot hirdető szocializmussal és kommunizmussal.

Európában eleinte közösségek szerveződtek az őskereszténység idején, a 19 századtól pedig több országban is születtek keresztényszocialista pártok (az első Németországban 1871-ben Centrum Párt néven), gyakran kormányt is tudtak alakítani. Néhány államban, a keresztényszocialisták renyhesége következtében különvált a katolikus és a protestáns szocializmus.

Más nyelveken