Jagelló Anna magyar királyné

Jagelló Anna
Idősebb Jagelló Anna
Magyarországi Anna
Csehországi Anna
Hans Maler zu Schwaz: Jagelló Anna, 1520
Hans Maler zu Schwaz: Jagelló Anna, 1520

Magyar Királyság királynéja
Jagelló Anna
Uralkodási ideje
1526. december 17.1547. január 27.
KoronázásaSzékesfehérvár
1527. november 4.
ElődjeIdősebb Habsburg Mária
UtódjaIfjabb Habsburg Mária
Cseh Királyság királynéja
Anna Jagellonská
Uralkodási ideje
1526. október 23.1547. január 27.
KoronázásaPrága
1527. február 25.
ElődjeIdősebb Habsburg Mária
UtódjaIfjabb Habsburg Mária
Német Királyság királynéja
Anna Jagiello
Uralkodási ideje
1531. január 5.1547. január 27.
ElődjePortugáliai Izabella
UtódjaIfjabb Habsburg Mária
Ausztriai Főhercegség főhercegnéje
Anna Jagiello
Uralkodási ideje
1521. május 26.1547. január 27.
Koronázásanem koronázták meg
ElődjeSforza Bianka Mária
UtódjaIfjabb Habsburg Mária
Életrajzi adatok
UralkodóházJagelló-ház
Született1503. július 23.
Buda
Elhunyt1547. január 27. (43 évesen)
Prága
NyughelyeSzent Vitus-székesegyház, Prága
ÉdesapjaII. (Jagelló) Ulászló magyar, cseh és horvát király (1456–1516)
ÉdesanyjaFoix(-Grailly) Anna candale-i (kendali) grófnő (1484–1506)
HázastársaI. (Habsburg) Ferdinánd magyar, cseh, német király és osztrák főherceg (1503–1564)
Gyermekei1. Erzsébet (1526–1545)
2. Miksa (1527–1576)
3. Anna (1528–1590)
4. Ferdinánd (1529–1595)
5. Mária (1531–1581)
6. Magdolna (1532–1590)
7. Katalin (1533–1572)
8. Eleonóra (1534–1594)
9. Margit (1536–1567)
10. János (1538–1539)
11. Borbála (Barbara)(1539–1572)
12. Károly (1540–1590)
13. Orsolya (Ursula) (1541–1543)
14. Ilona (1543–1574)
15. Johanna (1547–1578)
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Jagelló Anna témájú médiaállományokat.

Jagelló Anna (Buda, 1503. július 23.Prága, 1547. január 27.), franciául: Anne Jagellon, csehül: Anna Jagellonská, lengyelül: Anna Jagiellonka, horvátul Ana Jagelović, litvánul: Ona Jogailaitė, németül: Anna Jagiello, latinul: Anna Jagellonica, magyar és cseh királyi hercegnő, osztrák főhercegné, magyar, cseh, valamint német királyné. II. (Jagelló) Ulászló magyar, cseh és horvát király, valamint Candale-i Anna leánya, II. Lajos nővére.

Candale-i Anna az Ulászlóval 1502. szeptember 29-én Székesfehérvárott kötött házasságot követően a várakozásoknak megfelelően szinte azonnal teherbe is esett. A várva-várt fiú helyett lány született, de így is nagy öröm volt az uralkodópár első gyermekének érkezése, mikor 1503. július 23-án világra jött egy életerős kislány, és a királyné is jó egészségnek örvendett. A legifjabb hercegnőnek a magyar trónöröklési joga ugyan kétséges volt még ebben a pillanatban, de minden remény megvolt arra, hogy a várva-várt fiú is kövesse az új jövevényt. Anna az Árpád-házi királyokig vissza tudta vezetni a származását, hiszen leányágon IV. Béla magyar király 10. (generációs) leszármazottja volt. A Navarrai Királyság trónöröklési listáján viszont, mely királyság címere Anna hercegnő édesanyjának a címerében is szerepelt, I. Eleonóra navarrai királynő dédunokájaként a születésekor az édesanyja mögött a 14. helyen állt, és Navarrában legalább a nők is örökölhették a trónt, hiszen ekkor is egy nő, édesanyja elsőfokú unokatestvére, I. (Foix) Katalin uralkodott.

1505. februárjában a 18 éves Szapolyai János, illetőleg az ő nevében az anyja, Piast Hedvig tescheni hercegnő feleségül kérte a királyi pár leányát, a 19 hónapos Annát, akinek Tescheni Hedvig az egyik keresztanyja volt, azonban az udvar a leánykérést a lehető legudvariasabb formában ugyan, de elutasította. Anna hercegnő jegyeséül először Perényi Imre volt kiszemelve, akit még 1504. májusában Corvin János ellenében választottak nádorrá, de hamar felhagyott ezzel az ötlettel a király, ugyanis 1505. július 19-én megindultak a tapogatózások I. Miksával a kétéves Anna hercegnő és a vele egyidős Ferdinánd főherceg házasságáról.

1505. október 13-án a rákosi végzés értelmében kifejezésre juttatták a rendek azon óhajukat, hogy II. Ulászló fiúörökös nélküli halála esetén többé nem választanak idegen uralkodót, és a leányági öröklést, így Anna hercegnő trónöröklési jogát nem ismerik el. A király ezt kijátszva titokban követséget küldött I. Miksához a családi szerződés megkötése ügyében. 1506. március 20-án a Jagelló- és a Habsburg-ház szerződést kötött a rákosi végzés hatálytalanítására Bécsújhelyen, melynek értelmében I. Miksa unokája, Ferdinánd feleségül veszi Annát, míg II. Ulászló esetleg születendő fia, a későbbi II. Lajos pedig elveszi Ferdinánd húgát, Mária főhercegnőt. A szerződésnek az adott nyomatékot, hogy Anna királyné ekkor nagyjából három hónapos terhes volt. Anna hercegnő hároméves és háromnapos volt, amikor édesanyja, Candale-i Anna magyar királyné 1506. július 26-án meghalt gyermekágyi lázban, három héttel azután, hogy világra hozta a fiát, Anna öccsét, Lajost.

1507. november 12-én Budán megkötötték a végleges örökösödési szerződést a kettős házasságról, Anna hercegnő és Lajos herceg eljegyzéséről a Habsburg főhercegekkel. Miután a kis II. Lajost az apjuk magyar királlyá koronáztatta 1508. június 4-én Székesfehérvárott, Anna az öccsével közösen külön udvartartást kapott, melyben a személyzetük édesanyjuk udvartartásának egykori tagjaiból lett összeállítva.

1515. július 19-én a bécsi királytalálkozón megerősítették a Habsburg–Jagelló házassági szerződést. Az összejövetelen három uralkodó: I. Miksa német-római császár, II. Ulászló magyar király és öccse I. Zsigmond lengyel király vett részt, valamint a jegyesek: Miksa unokája, Mária és II. Ulászló gyermekei: Anna és Lajos. 1515. július 22-én zajlott le a hivatalos kézfogó. Ferdinánd infáns-főherceg nevében Miksa a bécsi Szent István Székesegyházban ünnepélyesen eljegyezte Anna hercegnőt, Lajos ifjabb király pedig Mária infáns-főhercegnőt. A hozomány 200 ezer–200 ezer arany volt, melyek kiegyenlítették egymást. A bécsi összejövetel után Anna már nem tért haza Magyarországra, hanem Ausztriában maradt. 1517 és 1521 között Tirol székhelyén, az innsbrucki Neuer Burgban együtt nevelkedett leendő sógornőjével, Habsburg Máriával.

Anna 1521. május 26-án Linzben ment férjhez Ferdinánd főherceghez, a későbbi I. Ferdinánd magyar királyhoz. Anna és Ferdinánd, valamint II. Lajos és Mária házasságaihoz szükséges volt pápai felmentést, diszpenzációt kérni, hiszen nagyon közeli rokonsági kapcsolatban álltak egymással. Jagelló Anna és II. Lajos édesanyja, Candale-i Anna másodfokú unokatestvére volt a gyermekei házastársainak, Ferdinándnak és Máriának. Ferdinánd a feleségét már röviddel a házasságkötés után Trieszt püspökével, Pietro Bonomo humanistával együtt udvari tanácsának elnökévé tette.

1523. október 12-én Anna már mint osztrák főhercegné látogatott haza Magyarországra, ahol Sopronban találkozott a két szomszédos ország uralkodója, II. Lajos és I. Ferdinánd a feleségeik társaságában, így Anna mellett Habsburg Mária királyné is jelen volt. 1523. október 15-én pedig Bécsújhelyen folytatódott a csúcstalálkozó. A bécsújhelyi találkozó több fontos diplomáciai ügy mellett érintette Anna főhercegné ausztriai helyzetét és megbecsülését is, melyet nem az öccse, a magyar király vetett fel, hanem a magyar urak, akik Anna hitbérének elmaradt rendezését követelték a férjtől, Ferdinándtól, melyre még nagyapja, I. Miksa császár vállalt kötelezettséget.

Miután II. Lajos 1526-ban a mohácsi csatában meghalt, Magyarországon két markánsan eltérő vélemény alakult ki az új király személyét illetően. A magyarok egy része azonban a rákosi végzés értelmében nem akart idegen uralkodót, és mivel Anna házassága is a rendek beleegyezése nélkül történt meg, 1526. november 10-én Székesfehérvárott királlyá választották Szapolyai Jánost, akit másnap, november 11-én ugyanott királlyá koronáztak. Ferdinándot a cseh rendek 1526. október 23-án választották királlyá. Az özvegy Mária királyné által november 23-ára Komáromba összehívott országgyűlés, mely azonban Pozsonyban ült össze 1526. december 17-én, csak egyedül Anna férjét, Ferdinándot választotta királlyá, Annát nem, és a rendek ki is hangsúlyozták, hogy I. Ferdinánd kizárólag szabad választás jogán jutott a magyar királyi trónra, nem pedig öröklés, a Habsburg–Jagelló házassági szerződés révén, tehát nem Anna hercegnő jogán töltötte azt be.

Ferdinánd és Anna cseh királlyá és királynévá koronázása a választást követő évben történt meg. Ferdinándot 1527. február 24-én koronázták meg, míg Annát a következő napon, február 25-én Prágában.

Ferdinánd és Anna magyar királlyá és királynévá koronázása szintén a választást követő évben zajlott le. Annának 1527. november 4-én szintén nem a királynékat hagyományosan koronázó veszprémi püspök helyezte a fejére a koronát, mivel ez a tisztség nem volt betöltve, így őt is Podmaniczky István koronázta meg. Anna már mint magyar királyné megpróbált a férjétől királynéi birtokokat szerezni Magyarországon, de ez nem volt teljesíthető, hiszen Ferdinánd le akart számolni azzal a korábbi gyakorlattal, hogy a magyar királynéknak birtokokat vagy várakat adományozzanak a megélhetésükre.

Bécs 1529-es oszmán ostroma idején Anna a gyermekeivel, a hároméves Erzsébettel, a kétéves Miksával, az egyéves Annával és a június 14-én még Linzben született kis Ferdinánddal, valamint sógornőjével, özvegy Mária királynéval Linzből hajóval Passauba menekültek. Anna királynét az 1538-as váradi béke létrejöttének előmozdításához is próbálta megnyerni a Szapolyai-párt, de nem rajta múlott, hogy megmerevedtek egy időre az álláspontok.

Anna 15 gyermeket szült férjének, akik közül 13 gyermeke érte el a felnőttkort. Édesanyjához hasonlóan, gyermekszülés következtében vesztette életét. 15. gyermeke, Johanna születése (január 24.) után, 1547. január 27-én halt meg gyermekágyi lázban Prágában, és itt a Szent Vitus-székesegyházban helyezték örök nyugalomra földi maradványait. Férje, akit 1564-ben felesége mellé temettek, és akivel családi életük mintaszerű volt, a feleségét a haláláig gyászolta, a gyász jeléül megnövesztette a szakállát is, és az elhunyt feleségéért minden reggel misét mondatott, melyen mindig jelen volt.

Anna beszélt magyarul, csehül, latinul és németül, híres volt vallásosságáról, jótékonykodásairól és okosságáról. Öccsének, II. Lajosnak a halála után annak természetes fiáról is gondoskodott, és rendszeres pénzbeli segítséget nyújtott a férjével, Ferdinánddal együtt unokaöccsüknek, Jánosnak, bár hivatalosan sohasem ismerték el törvényes gyermeknek.

Az 1505. október 13-ai rákosi végzés értelmében a magyar rendek ugyan kifejezésre juttatták azon óhajukat, hogy II. Ulászló fiúörökös nélküli halála esetén többé nem választanak idegen uralkodót, valamint a leányági öröklést, így Anna hercegnő trónöröklési jogát nem ismerik el, és a pozsonyi országgyűlés 1526. december 17-én csak egyedül Anna férjét, Ferdinándot választotta királlyá, ami szerint I. Ferdinánd kizárólag szabad választás jogán jutott a magyar királyi trónra, nem pedig öröklés, a Habsburg–Jagelló házassági szerződés révén, tehát nem Anna hercegnő jogán töltötte azt be, I. Ferdinánd és különösen Anna királyné fontosnak tartotta a trónöröklési jogának elismertetését, és hogy ezt utódaira, elsősorban a fiúutódokra is kiterjessze.

Ferdinánd királlyá választásakor nem szabályozták a további trónöröklést, és bár Anna hercegnő elfogadta azt a tényt, hogy belőle nem Magyarország királynője, ellentétben I. (Nagy) Lajos leányával, Mária királynővel 1382-ben, hanem csak királynéja lett, ahogy Anna dédanyja, Zsigmond király lánya, Luxemburgi Erzsébet 1437-ben, ugyanakkor Erzsébet jogait az 1439-es budai országgyűlés (1439. május 29.) elismerte, és férje örökösévé nyilvánította, de Anna a fiai számára igyekezett továbbörökíteni a trónöröklési jogait. Anna királyné 1532-ben lemondott az akkor már megszületett fiai, Miksa (15271576) és Ferdinánd (15291595) javára a magyar és cseh trónöröklési jogáról, de fenntartotta magának azt a lehetőséget, hogyha túlélné a férjét, I. Ferdinándot, akkor saját maga kormányozná Magyar- és Csehországot.

Anna királyné azonban még a férje életében, 1547. január 27-én gyermekszülés következtében meghalt, ugyanakkor elsőszülött fia, Miksa ekkor már 19 éves volt, és az 1547. november 15-ei nagyszombati országgyűlésen az 1547: 5. törvény ugyan elismerte a Habsburg-ház trónöröklési jogát, bár a trónöröklés rendjét nem szabályozta, és ezzel a trónbetöltés jogalapja a Habsburg-házon belül továbbra is a választás maradt, de csak I. Ferdinánd és Jagelló Anna leszármazottainak biztosította a trónöröklés jogát, Ferdinánd bátyjának, V. Károly német-római császárnak a leszármazottait, azaz a spanyol Habsburgokat kizárta.

Ősei

Jagelló Anna az apja, II. Ulászló magyar király révén szerves folytatója volt a magyar királyok leszármazási vonalának, ugyanis II. Ulászló az édesanyja, Habsburg Erzsébet magyar hercegnő révén Habsburg Albert király unokája és Luxemburgi Zsigmond király dédunokája volt. Anna így az Árpád-házi királyokig vissza tudta vezetni a származását, hiszen leányágon IV. Béla magyar király 10. (generációs) leszármazottja volt.[1][2] Továbbá Anna hercegnő az édesanyja, Candale-i Anna révén IV. Béla fiának, V. István (12391272) magyar királynak a 11. (generációs) leszármazottja volt annak másodszülött lánya, Árpád-házi Mária (12571323) nápolyi királyné és férje II. (Sánta) Károly (12541309) nápolyi király révén, akiknek Blanka (12801310) nevű lánya II. Jakab (12671327) aragón király felesége lett, míg Eleonóra (12891341) nevű lányuk II. Frigyes (12721337) szicíliai királyhoz ment feleségül. Mindkét ágon eljuthatunk II. (Hitetlen) János navarrai, aragón és szicíliai királyhoz, aki az ő leszármazottjuk (szépunokájuk) és Jagelló Anna ükapja volt.

Emellett Jagelló Anna az ükanyjának, Zsigmond második feleségének, Cillei Borbálának az ágán V. István 10. (generációs) leszármazottja volt, mégpedig V. István elsőszülött lánya, Árpád-házi Katalin által.[3]

Anna és Ferdinánd, valamint II. Lajos és Mária házasságaihoz szükséges volt pápai felmentést, diszpenzációt kérni, hiszen nagyon közeli rokonsági kapcsolatban álltak egymással. Jagelló Anna és II. Lajos édesanyja, Candale-i Anna másodfokú unokatestvére volt a gyermekei házastársainak, Ferdinándnak és Máriának. Az unokatestvérek életkorbeli eltérése abból fakadt, hogy Candale-i Anna, valamint Ferdinánd és Mária közös dédapja, II. (Hitetlen) János, Navarra, Aragónia és Szicília királya, kasztíliai (spanyol) királyi herceg (infáns) kétszer nősült: az első házassága I. Blanka navarrai királynővel, III. Károly navarrai királynak és Trastámarai Eleonóra kasztíliai infánsnőnek a lányával történt, melyből I. Eleonóra navarrai királynő származott, aki Candale-i Anna királyné anyai nagyanyja volt. II. János második házassága Enríquez Johanna királynéval jött létre. Ebből a frigyből II. (Katolikus) Ferdinánd, Aragónia királya született, aki I. Ferdinánd magyar és cseh királynak, német-római császárnak, valamint Habsburg Mária magyar és cseh királynénak volt az anyai nagyapja. A generációs eltolódás tehát már II. János gyerekeinél jelentkezett, mert I. Eleonóra navarrai királynő az anyja lehetett volna öccsének, II. (Katolikus) Ferdinándnak, hiszen a korkülönbség köztük 26 év volt.

Legközelebbi rokonsági fok Jagelló Anna és a férje között

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Béla magyar király
12061270
felesége: Laszkarisz Mária
1206 körül–1270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Árpád-házi Anna
magyar királyi hercegnő
1226/271285 körül
férje:III. Rosztyiszlav kijevi nagyfejedelem
12191263
 
 
 
 
 
V. István magyar király
12391272
felesége: Kun Erzsébet
12401290/95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rurik Kunigunda
12451285
1. fj.: II. Ottokár cseh király
12321278
2. fj.:  Falkenstein Závis
1250 körül–1290
 
 
 
 
Árpád-házi Katalin
magyar királyi hercegnő
1256/571314 után
férje: Dragutin István szerb király
12521316
 
Árpád-házi Mária
magyar királyi hercegnő
12571323
férje: II. Károly nápolyi király
12541309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1.]  II. Vencel cseh király
12711305
1. fg. Habsburg Judit
12711297
2. fg.:  Piast Erzsébet Richeza
12881335
 
 
 
 
Nemanjić Erzsébet
szerb királyi hercegnő
1270 körül–1331
férje:  I. István bosnyák bán
1242 körül–1314
 
Anjou Blanka
12801310
férje: II. Jakab aragóniai király
12671327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1.]  Přemysl Erzsébet
cseh királyi hercegnő
12921330
férje: I. (Luxemburgi/Vak) János
cseh király
12961346
 
 
 
 
Kotromanić Ulászló boszniai régens
?–1354
felesége: Šubić Ilona
1306 körül–1378
 
IV. Alfonz aragóniai király
12991336
1. fg.:  Entençai Teréz
1300 körül–1327
2. fg.: Kasztíliai Eleonóra
13071359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. (I.) Károly
német-római császár és cseh király
13161378
1. fg. Valois Blanka
13161348
2. fg.: Bajor Anna
13291353
3. fg. Świdnicai Anna
1339 körül–1362
4. fg. Pomerániai Erzsébet
13471393
 
 
 
Luxemburgi Judit (Bona)
cseh királyi hercegnő,
francia trónörökösné
13151349
férje II. János francia király
13191364
 
Kotromanić Katalin
bosnyák királyi hercegnő
?–1396 körül
férje:  I. Hermann cillei gróf
1332/341385
 
[1.]  IV. Péter aragóniai király
13191387
1. fg. Navarrai Mária
13301347
2. fg.: Portugáliai Eleonóra
13281348
3. fg. Szicíliai Eleonóra
13251375
4. fg.: Fortià Szibilla
1350/551406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4.]  Luxemburgi Zsigmond
magyar és cseh király, német-római császár
13681437
1. fg. I. (Anjou) Mária
magyar királynő
13711395
2. fg. Cillei Borbála
13921451
ld. jobbra lent
 
 
 
Valois Johanna
francia királyi hercegnő
13431373
férje: II. Károly navarrai király
13321387
 
Cillei Hermann
1360 körül–1435
felesége: Schaunbergi Anna
1358 körül–1396 körül
 
[3.]  Aragóniai Eleonóra
13581382
férje: I. János kasztíliai király
13581390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2.]  Luxemburgi Erzsébet
14091442
férje: I. (Habsburg) Albert
magyar, német és cseh király
13971439
 
 
 
III. Károly navarrai király
13611425
felesége: Kasztíliai Eleonóra
1363 körül–1416
 
Cillei Borbála
13921451
férje: Luxemburgi Zsigmond
magyar és cseh király, német-római császár
13681437
ld. balra fent
 
I. (Antequerai) Ferdinánd
aragón és szicíliai király
13801416
felesége: Alburquerquei Eleonóra
13741435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habsburg Erzsébet
14371505
férje: IV. Kázmér lengyel király
14261492
 
 
 
I. (Évreux-i) Blanka
navarrai királynő
13871441
1. fj.: I. (Ifjú) Márton
szicíliai király
1374/75/761409
2. fj. II. (Hitetlen) János
aragón, navarrai és szicíliai király
13981479
ld. jobboldalt
 
 
 
 
 
II. (Hitetlen) János
aragón, navarrai és szicíliai király
13981479
1. fg. I. Blanka navarrai királynő
13871441
ld. baloldalt

2. fg. Juana Enríquez
1425/301468
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. (Jagelló) Ulászló
magyar és cseh király
14561516
1. fg.: Brandenburgi Borbála
14641515
2. fg. Aragóniai Beatrix
14571508
3. fg. Candale-i Anna
14841506
ld. jobbra lent
 
 
 
[2.]  &  [1.]  I. Eleonóra navarrai királynő
14261479
férje: IV. Gaston foix-i gróf
14231472
 
 
 
 
 
 
 
[2.]  II. Ferdinánd aragóniai király
14521516
1. fg. I. Izabella kasztíliai királynő
14511504
2. fg. Foix Germána
navarrai királyi hercegnő
1488/901538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaston vianai herceg
14441470
felesége: Valois Magdolna
francia királyi hercegnő
14431495
 
Foix Katalin
navarrai királyi hercegnő
1460 körül–1494 előtt
férje: II. Gaston János
candale-i (kendali) gróf
1448 körül–1500
 
 
 
 
 
[1.]  II. (Őrült) Johanna
kasztíliai és aragón királynő
14791555
férje: I. (Habsburg) Fülöp
kasztíliai király
14781506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. (Foix) Katalin
navarrai királynő
14701517
férje: III. (Albret) János
navarrai király
14771516
 
Candale-i Anna
14841506
férje: II. Ulászló
magyar és cseh király
14561516
ld. balra fent
 
 
 
 
 
I. (Habsburg) Ferdinánd
magyar, cseh és német király
15031564
felesége: Jagelló Anna
15031547
ld. balra lent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagelló Anna
15031547
férje: I. (Habsburg) Ferdinánd
magyar, cseh és német király
15031564
ld. jobbra fent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más nyelveken