Ház
English: House

Ház Angliában, Oxford közelében

A ház általában falakkal, tetővel és nyílászárókkal (ablak, ajtó) rendelkező épület, amelynek kubatúrája zárt egységet képez. Olyan épület, amely védelmet nyújt a csapadék, a szél, a szélsőséges hőmérsékletek, valamint az emberek vagy állatok esetleges betolakodása ellen. Belső terét gyakran különféle elnevezésű helyiségekre osztják.

Sok célt szolgálhat; állandó élőhelyet biztosíthat, védi a tulajdont, lakóit a természet viszontagságaitól óvja stb. Építik magán- és közhasználatra is. Van olyan építmény, amely emberi lakhely, mégsem nevezhetjük háznak, ilyen pl. a mongol nemezsátras jurta.

A régi magyar nyelvben a lakószobát háznak, lakóháznak hívták, valamint egy háznak emeletét felső háznak, a templomot pedig Isten házának.[1]

Története

Növényi anyagból épült kunyhók
Vízparti, bronzkori falusi házak rekonstrukciója

Az emberiség szinte mindig épített valamilyen hajlékot a maga számára, ami védelemként szolgált a természet viszontagságai ellen. Ez lehetett egy kunyhó, jurta, kalyiba stb.

Az első emberek legkezdetlegesebb lakóhelyeinek fajtájaként a talajba mélyített gödör fölé növényi anyagból emeltek tetőt. Ennél fejlettebb volt a faházak építése, lápos, vízparti vidékeken cölöpépítmények formájában. Északi vidékeken jégtömbökből és bálnák csontvázaiból is építettek ideiglenes vagy állandó primitív házakat. A kőkorszak végén elterjedt épületfajták egyes területeken napjainkig használatban maradtak.[2]

Az ősi ház gyakran egyetlen, hatalmas helyiségből állt, amelyben rendszerint több csoportból álló nagyobb közösség élt együtt. A magyar nyelvben is a ház szó eredetileg a szoba fogalmának felelt meg.[2] A nemzetségi társadalomban a közösségek különálló családokra bomlottak, s így a nagy, közösségi házak helyett a kisebb, különálló házak építése terjedt el.[2] Gyakran favázas építményeket építettek, vagy favesszőből illetve más növényi anyagokból font falú, lombbal, ágakból takart kunyhókat, kőben gazdag vidékeken pedig kőből építkeztek. A vályogépítészet is már legalább 10 ezer éve ismert.[3]

Az ókori Egyiptomban a lakóház csak a nagyobb városokban ért el két emeletnél nagyobb magasságot. A tulajdonképpeni lakás az emeletet foglalta el, míg a földszintet raktárak és szolgalakások számára használták fel. Az épületek anyaga fa és tégla volt. Az emeletbeli nagy fogadóteremhez gyakran külső lépcső vezetett fel az utcáról. A tetők helyét teraszok pótolták, amelyeket könnyű deszkafödél védett meg az eső ellen. A gazdagabb házak padlóját szőnyegek borították, falait stukkó díszítette, mennyezetét festett és aranyozott fagerenda képezte. A nők lakosztályai a legfelsőbb emeletet foglalták el s az utcára néztek; kis ablakaikat talán színes üveggel láthatták el.[4] (Egyes kutatók szerint a főníciaiak használtak először mesterséges üveget, mások szerint az egyiptomiak találták fel.)[5]

Római villa belső udvara (Pompei)

Az ókori Görögországban a lakóházak városban és falun egyaránt nagyon szerények voltak. Az építőanyag vályog, napon szárított tégla volt, ezért a betörők át tudták fúrni a falakat. A házakat meglehetős összevisszaságban helyezték el egymás közelében. Az egyszerű emberek lakásai két-három szűk, földszinti helyiségből álltak. Az utcára nyíló helyiség gyakran műhelyként vagy üzletként funkcionált. A nagyobb családok kétszintes házakat is emelhettek, az ilyen esetekben az emeletre a ház külső oldalán, falépcsőn vagy létrán lehetett feljutni. Athén arra alkalmas szikláinak oldalában több helyiségből álló barlanglakások is voltak. A legszegényebbek a városfalként szolgáló földsánc oldalába építettek maguknak valamiféle tákolmányt. A négyszögletes ablakokat fazsalukkal lehetett bezárni. A szárazföldi görög településeken a sátortetőt falécre rakott terrakottacseréppel borították. A szigeteken a lapos tetőket kedvelték. A nyílt tűzhelyek felett csak a tehetősek komolyabb épületein volt füstkivezető nyílás, afféle kéménykezdemény.[6]

Az uralkodó osztály házait több civilizációban már az ókorban elsőrendű felszereléssel látták elː vízvezetékkel, fűtőberendezéssel, padlófűtéssel, fürdőtermekkel. A rómaiak hatalmas, többemeletes bérházakat építettek a dolgozó rétegek számára, melyeknek alsó szintjén a kereskedések és műhelyek foglaltak helyet, az emeleten pedig a függőfolyosókról nyíló lakások voltak.[2] Ugyanakkor a hatalmas ókori Róma városának bérházaiban az emeleti lakások javarészt csak alvásra szolgáltak. A népsűrűség jóval nagyobb volt, mint a mai városokban. Egy emeleten huszonöt, egy egész házban akár százötven lakás is lehetett; így aztán sokszor ötszáz ember is aludt egy fedél alatt.[7]

Középkori holland ház replikája

A középkori hűbéri társadalomra jellemző három fő háztípusː a hűbérurak udvarházai és kastélyai, a jobbágyok parasztházai és a városi polgárság lakóházai. A nemesek erődített lakótornyait és várait a feudális állam központosított hatalmának megteremtése után a különböző művészi stílusban épített, fényűző kastélyok és kúriák váltották fel. Ekkor alakult ki a parasztház egészen a közelmúltig továbbélő típusa is, melynek fő helyisége a konyha volt.[2] A fallal körülvett városokban élő polgárság lakóházai hely hiányában általában keskenyek és többemeletesek voltak, és egy idő után – a pusztító tűzvészek után – kőből épültek.[2]

A 16. század végén a londoni házak legtöbbször háromszintesek voltak, a felső emeletek kissé kinyúltak az utca fölé. E korban vezették be a lépcsők használatát a korábbi létrák helyett az emeletek közötti közlekedésre, valamint az illemhelyek építését a lakóházakon belül. Ekkoriban találták fel a vízöblítéses WC-t, és bár az uralkodó is beszereltette palotájába, a nép körében csak nagyon lassan kezdett elterjedni. A legtöbb házon már volt nyitható, üvegezett ablak, csak a legszegényebbek használtak még olajos rongyokkal vagy pergamennel fedett kis rácsos ablakokat.[8]

Angliai sorházak

Az Egyesült Királyságban az ipari forradalom idejétől a városokba költöző rengeteg munkavállalónak lakásra volt szüksége. A költségek csökkentése és az építkezés felgyorsítása érdekében sorházak építésére került sor.

A 20. századtól a motorizáció a fejlett országokban a külvárosok gyors növekedéséhez vezetett. A második világháború után új technológiák jelentkeztek viszonylag olcsón felhúzható lakóépületek tömeges építéséhez.

Magyarországon

Háztípusok

Felhasználás alapján

 • középületː közösségi szolgáltatásokra szánt épület
 • lakóházː egy- vagy több lakásos
 • tárolóhelyiség
 • állatház

Lakóházak

 • családi ház
 • ikerház: két főbejárattal, teljesen elválasztott beltérrel épített ház.
 • sorház: olyan épület, melyben egymás mellett több (legalább3), egymástól elválasztott lakóegység sorakozik.
 • társasház: olyan épület, amelyben több lakóegység található, általában több emeleten.
 • emeletes ház: az ilyen házak több szinttel rendelkeznek, a 3 szintes (földszint + 2 emelet) felett szoktuk így nevezni

Építőanyag alapján

Falainak és belső szerkezetének anyaga alapján lehet fa-, kő-, beton-, föld-, ponyva-, tégla-, acél–üveg, panel-, sőt csak üvegház is.

Lakóházak típusai építőanyag alapján

Egykori népi építészet fő típusai

Izlandon a tőzegházat (gyeptéglaház)) előszeretettel alkalmazták a kiváló hőszigetelése miatt
Deszkaoromzatos parasztház a göcseji falumúzeumban
Vályogból (sártéglából) készült fal

A falazat építőanyaga alapjánː

 • Kőház - A kőfalú házak különböző formái kőben gazdag vidékeken, főleg hegyvidékeken terjedtek el.
 • Téglaház – A helyszínen égetett tégla használata már az ókori civilizációkban ismert, a magyar népi építészetben viszonylag későn jelent meg.
 • Veremház – A földfelszín alá süllyesztett épület, melynek falazata egyáltalán nem volt vagy csak nagyon alacsony.
 • Földből
  • Gyeptéglafalú ház (hantház) - A gyeptéglákat a füves felükkel lefelé fordítva, téglakötésben, vagy srégan az oldalukra fordítva, kötőanyag nélkül rakták egymásra. A hantházak olcsóbban épültek fel, mint a faszerkezetű házak, azonban gyakori karbantartást igényeltek. Inkább ott épültek ahol szélsőséges éghajlati jellemzők vannak (→ izlandi gyepház), vagy ahol más építőanyagok nem álltak rendelkezésre; bár Magyarországon a szegénység miatt is.
  • Rakott sárfalú ház - Az agyagos földet pelyvával, szalmatörekkel, vagy más növényi darabokkal és vízzel összekeverték és állatokkal megtapostatták. Majd ebből a sáros földből húzták fel a falat. Időnként az ablakokat utólag vágták ki a már kiszáradt, elkészült falból.[9]
  • Vályogház
  • Vert falú ház - Agyagos földet (egyes helyeken növényi anyagokkal keverve) nedvesen két vízszintes palló (deszka) közé raktak, majd keményre döngölték.
 • Fából és növényi anyagból
  • Boronafalú ház – A Kárpát-medencében – főleg Erdélyben és a Felvidéken – a 20. századig volt általános. A fal hosszában gerendákat, (bárdolt vagy bárdolatlan) fatörzseket fektettek egymásra, a sarkoknál lapolással vagy csapolással összeépítve. A réseket agyag vagy moha tömítette, belső falfelület többnyire vakolt volt.[10]
  • Deszkafalú ház
  • Gerendaház
  • Nádfalú ház (a trópusokon gyakran bambusznádból) - Mivel nagyobb teherviselésre alkalmatlan, inkább csak a szárnyékok, karámok építményei készültek így. Európában a nádházakat kívül-belül vályogsárral tapasztották be.[11]
  • Rönkház
  • Zsilipelt deszkafalú ház - Az oszlopok oldalába függőleges hornyokat véstek, s ezekbe vízszintes helyzetű deszkákat vagy pallókat rögzítettek.

A mai fő típusok

 • Téglaház
 • Vasbeton
 • Vályogház
 • Faház
  • Gerendaház
  • Rönkház
 • Könnyűszerkezetes (technológia)
  • "Készház" – a gyárban előre legyártott elemekből felépülő ház
 • Mobilházː egyben szállítható ház
Építőanyag eredet szerintː
 • természetes vagy mesterséges

Építészet

Történetileg

Korszakra, illetve korra jellemző stílusok szerintː román, gótikus, reneszánsz, barokk, eklektikus, modern stb.

Hagyományos, nagyrészt fából készült székely ház
Minka-stílusú lakóházak Japánban
Dél-iraki nádház (mudhif) belseje. A mudhif olyan közösségi ház, ahol különféle szertartásokat bonyolítanak le.

Földrajzilag

Kontinensek, régiók, kultúrák, illetve országok jellegzetes építészete.

lásd mégː

Vannak olyan alkotások, amelyeknek nincs belső terük, vagy ha van, a külső megjelenéshez viszonyítva érdektelen. Ezek nem házak és épületek, hanem építmények. Ilyenek például a piramisok, a diadalívek, a várfalak stb.

Helyi jellegzetességek

A különböző régiókban a helyi lakosság kifejlesztette a saját típusú nemzeti lakásait, kunyhóit, házaitː

 • wigwam ( indián kunyhó, Észak-Amerika )
 • hogan ( navahó kunyhó, Észak-Amerika)
 • palloza ( Galícia, Spanyolország )
 • barraca ( Kelet-Spanyolország )
 • trullo ( Apulia, Olaszország )
 • fanza ( 房子, Kína )
 • jurta ( Kazahsztán , Kirgizisztán , Mongólia )
 • iglu ( Grönland )
 • csum ( Szibéria )
 • jaranga ( Szibéria )
 • rondavel ( kőkunyhó, Dél-Afrika, Lesotho )
 • chalet ( alpesi exkluzív faház, Svájc, Ausztria )
 • izba ( gerendaház, Oroszország )
 • hata ( Ukrajna )
 • mazanka ( Ukrajna )
 • szahli ( Grúzia )
 • haveli ( palota, India, Pakisztán )

Lakóházak beltere

A lakóházak belterét gyakran helyiségekre tagolják, ezeket funkciójuknak megfelelően nevezik el:

Környezetbarát házak

Egy [ház építésekor több módon törekedhet a környezetbarát kialakításra.

 • Felhasznált anyagok olcsók, helyiek, kevés energiával előállíthatóak (pl. vályog), a környezeti cél mellett itt további előny, hogy ezáltal a kevésbé tehetőseknek is elérhető.
 • Az épület fűtése, világítása lehetőleg szelíd energiával történik, pl. megfelelő tájolással napenergiával.
 • A szigetelés tökéletesítésével csökkentik a felhasznált energiát.
 • Szennyvízkezelés helyben megoldott, így a pl. a helyi talajba juttatja vissza a hasznos anyagokat (pl. foszfor)

A szalmabálák felhasználásával készülő és ezért nagyon olcsó, de Magyarországon engedélyezési problémák miatt nehezen építhető szalmabálaház,[12] a kis behatással készült ház,[13] növénytakaróval borított tetejű rendelkező ház.[14] Több zöld szervezet, köztük pl. az agostyáni Természetes Életmód Alapítvány gyűjti a környezetbarát építkezési eljárásokat, a TEA segítségül hívja a történeti ökológiát, a régmúlt idők építkezési módjait[15] is.

A passzívház a tökéletes hőszigeteléssel csökkenti radikálisan a fűtési energiát és ezért tekinthető környezetbarátnak. A Földhajó (Earthship) modell a felhasznált anyagok tekintetében az újrahasznosítást tekinti fő elvének.[16][17]

Képek

Háztípusok

Házépítés

Jegyzetek

Kapcsolódó cikkek

Más nyelveken
English: House
Acèh: Rumoh
Afrikaans: Huis
Akan: Ɛdan
Alemannisch: Haus
አማርኛ: መኖርያ ቤት
aragonés: Casa
Ænglisc: Hūs
العربية: منزل
مصرى: بيت
অসমীয়া: ঘৰ
asturianu: Casa
Aymar aru: Uta
azərbaycanca: Ev
تۆرکجه: ائو
башҡортса: Торлаҡ
žemaitėška: Noms
Bikol Central: Harong
беларуская: Жыллё
беларуская (тарашкевіца)‎: Жытло
български: Къща
भोजपुरी: मकान
Banjar: Rūmah
বাংলা: ঘর
བོད་ཡིག: ནང་།
brezhoneg: Ti
bosanski: Kuća
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ: Bola
català: Casa
Chavacano de Zamboanga: Casa
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Chió
нохчийн: ХӀусам
Tsetsêhestâhese: Oomâhóoné-mâhéó'o
کوردی: خانوو
corsu: Casa
čeština: Dům
Cymraeg:
dansk: Hus
Deutsch: Haus
Zazaki: Keye (ban)
Ελληνικά: Κατοικία
emiliàn e rumagnòl:
Esperanto: Domo
español: Casa
eesti: Maja
euskara: Etxe
estremeñu: Casa
فارسی: خانه
suomi: Talo
français: Maison
arpetan: Mêson
Nordfriisk: Hüs
furlan: Cjase
贛語:
kriyòl gwiyannen: Kaz
Gàidhlig: Taigh
galego: Casa
گیلکی: خؤنه
Avañe'ẽ: Óga
Hausa: Gida
客家語/Hak-kâ-ngî: Vuk
हिन्दी: मकान
Fiji Hindi: Ghar
hrvatski: Kuća
Kreyòl ayisyen: Kay (bilding)
interlingua: Casa
Bahasa Indonesia: Rumah
Interlingue: Dom
Ilokano: Balay
Ido: Domo
íslenska: Hús
italiano: Casa
日本語: 住宅
Patois: Ous
Jawa: Omah
ქართული: სახლი
Taqbaylit: Axxam
Kabɩyɛ: Ɖɩɣa
қазақша: Үй
ಕನ್ನಡ: ಮನೆ
한국어:
kernowek: Chy
Кыргызча: Турак жай
Latina: Domus
Lëtzebuergesch: Haus
Lingua Franca Nova: Casa
Limburgs: Hoes
lingála: Ndáko
ລາວ: ເຮືອນ
lietuvių: Namas
latviešu: Māja
Malagasy: Trano
олык марий: Пӧрт
Minangkabau: Rumah
മലയാളം: വീട്
кырык мары: Пӧрт
Bahasa Melayu: Rumah
မြန်မာဘာသာ: အိမ်
مازِرونی: سره
Nāhuatl: Chantli
Nedersaksies: Huus
नेपाली: घर
नेपाल भाषा: छेँ
Nederlands: Huis (woning)
norsk nynorsk: Hus
norsk: Hus
Nouormand: Maisoun
occitan: Ostal
ଓଡ଼ିଆ: ଘର
ਪੰਜਾਬੀ: ਮਕਾਨ
Picard: Moaison
Pälzisch: Haus
Norfuk / Pitkern: Haus
polski: Dom
پنجابی: کعر
português: Casa
Runa Simi: Wasi
romani čhib: Kher
română: Casă
armãneashti: Casâ
русский: Жилище
русиньскый: Хыжа
саха тыла: Дьиэ
sardu: Domu
sicilianu: Casa
Scots: Hoose
srpskohrvatski / српскохрватски: Kuća
Simple English: House
slovenčina: Dom (objekt)
slovenščina: Hiša
chiShona: Imba
Soomaaliga: Guri
shqip: Shtëpia
српски / srpski: Кућа
Sunda: Imah
svenska: Hus
Kiswahili: Nyumba
తెలుగు: ఇల్లు
тоҷикӣ: Хона
ไทย: บ้าน
Tagalog: Tahanan
Türkçe: Ev
татарча/tatarça: Йорт
українська: Житло
اردو: مکان
oʻzbekcha/ўзбекча: Turar joy
vèneto: Caxa
vepsän kel’: Eländkodi
Tiếng Việt: Nhà
West-Vlams: Uus
walon: Måjhon
Winaray: Baláy
Wolof: Kër
吴语: 房子
хальмг: Гер
isiXhosa: Indlu
მარგალური: ჸუდე
ייִדיש: הויז
Yorùbá: Ilé
中文: 住宅
Bân-lâm-gú: Khiā-ke
粵語: 住宅
isiZulu: Indlu