Egységes országos magassági alaphálózat

Az egységes országos magassági alaphálózat (EOMA) Magyarország szintezési hálózata. Ennek segítségével határozható meg a földmérési és térképészeti célokra készült felmérések egyes pontjainak a magassága.

Története

Nadapi főalappont. Magassága: 173,1638 m

Magyarország első országos szintezését 1873-1913 között végezték. Ekkor az Osztrák–Magyar Monarchia egységes alapszintfelülete az Adriai-tenger középszintjének a trieszti Molo Sartorio vízmagasságmérőjének 1875-ben meghatározott évi középértékén áthaladó szintfelület volt. Innen levezetve a magyarországi alapszint a Velencei-hegységben található Nadapi főalappont (nadapi alapszint) értéke 173,8385 m volt.

A második világháború után a szocialista országok (Jugoszláviát kivéve) egységesítették szintezési hálózataikat. A szocialista országok egységes alapszintfelülete a Kronstadti vízmagasságmérőjének nullapontján átmenő szintfelület lett. Az új szintezési hálózat kialakítására 1957-58 folyamán került sor. Ennek alapján a nadapi alapszint 173,1638 m azaz 0,6747 m-rel mélyebben fekszik. A balti alapszintre történt áttérést követően az 1960-as években új szintezési hálózat létrehozására került sor. Az elsőrendű alaphálózatból kiindulva új másod- és harmadrendű hálózat létesítése is sor került. Ezt a hálózatot az 1970-es évek végén fogadták el mint hivatalos EOMA szintezési hálózatot.

Európa 14 országának (Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Svédország) felsőrendű hálózatát egységbe foglalva hozták létre EUELN-73 hálózatot. A hálózatot 1981-ben és továbbfejlesztették, majd 10 évi szünet után az UELN tevékenységét folytatták UELN-95 elnevezés alatt.

Az amszterdami középtengerszint

A projekt célkitűzése – az EUREF albizottság 1994-ben hozott határozata értelmében – egységes magassági rendszer létrehozása Európában dm-es pontossági szinten az 1994-től az újonnan csatlakozó Közép- és Kelet-Európa országok (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, valamint Bosznia-Hercegovina) szintezési hálózatára vonatkozó megfelelő adatok bevonásával és felsőrendű hálózati blokkjainak fokozatos hozzáadásával. Az UELN-95 egységes alapszintfelülete az amszterdami vízmagasságmérő nullpontja. Az amszterdami középtengerszint mintegy 14 cm-rel van mélyebben a balti középtengerszint magasságánál.

A magyar szintezési hálózatnak az UELN-95-hoz történő kiegyenlítése folyamatban van, jelenleg még hivatalosan a balti alapszintnek megfelelő EOMA-t kell Magyarországon használni.

Más nyelveken