1938

1938 más naptárakban
Gergely-naptár1938
Ab urbe condita2691
Bahái naptár94 – 95
Berber naptár2888
Bizánci naptár7446 – 7447
Buddhista naptár2482
Burmai naptár1300
Dzsucse-naptár27
Etióp naptár1930 – 1931
Hindu naptárak
Vikram Samvat1993 – 1994
Shaka Samvat1860 – 1861
Kali-juga5039 – 5040
Holocén naptár11938
Iráni naptár1316 – 1317
Japán naptár2598 (Jimmu-korszak)
Kínai naptár4634–4635
Kopt naptár1654 – 1655
Koreai naptár4271
Muszlim naptár1356 – 1357
Örmény naptár1387
ԹՎ ՌՅՁԷ
Thai szoláris naptár2481
Zsidó naptár5698 – 5699

Évszázadok: 19. század20. század21. század

Évtizedek: 1880-as évek1890-es évek1900-as évek1910-es évek1920-as évek1930-as évek1940-es évek1950-es évek1960-as évek1970-es évek1980-as évek

Évek: 1933193419351936193819391940194119421943

Események

január

 • január 1. – A legnagyobb csehszlovák polgári párt, az agrárpárt elnöke Rudolf Beran újévi cikkében a szudétanémet és a Hlinka-féle szlovák párt kormányba lépését és a Németországgal való megegyezést sürgeti.[1]
 • január 12. – Befejeződött Budapesten az a két napos olasz-osztrák-magyar konferencia, amelynek napirendjén Ausztria Németországhoz való közeledésének előkészítő lépései, valamint a magyar fegyverkezési egyenjogúság, a magyar-román viszony javítása, továbbá a dunai államok gazdasági kapcsolatainak rendezése állt.
 • január 22.Jugoszláviában a pravoszláv klérus nagyszabású kormányellenes tüntetést tart Zágrábban.
 • január 25.Bulgáriában ötnapos kormányválság veszi kezdetét, amelynek lezárásaként Kiosszeivanov miniszterelnök átalakítja kormányát.
 • január 26. – Ausztriában újabb államellenes nemzetiszocialista összeesküvést lepleztek le. Bécsben az államkancellária sorozatos letartoztatásokat foganatosít.
 • január 27. – A Nemzetek Szövetsége kimondja, hogy felszabadítja Magyarországot a pénzügyi ellenőrzés alól.

február

 • február 1. – Sztranyavszky Sándor és Darányi Kálmán kezdeményezésére megalakul a Gömbös Gyula Társaság.
 • február 4.Hitler felmenti Werner von Blomberg hadügyminisztert tisztségéből, és „személyesen veszi át” az egész véderő fölött a parancsnokságot.
 • február 5.Horthy Miklós kormányzó megkezdi négynapos látogatását Ignacy Mościcki lengyel köztársasági elnöknél.
 • február 8. – A szudétanémetek és a Szlovák Néppárt képviselői Rózsahegyen a közös fellépésről tárgyalnak.[2]
 • február 10.
 • február 11. – Romániába Miron Cristea pátriárka alakít kormányt.[3]
 • február 12.Kurt Schuschnigg szövetségi kancellár Ausztria nevében megköti Hitlerrel, az ún. berchtesgadeni megállapodást, amely biztosítja Ausztriát, hogy Németország nem veszélyezteti Ausztria függetlenségét. A biztosíték fejében Ausztria nem akadályozza az osztrák nemzeti szocialisták, Vaterländische Front keretében való szervezkedését.
 • február 15.Ausztriában berchtesgadeni megállapodásnak megfelelően amnesztiában részesítik a politikai foglyokat.
 • február 16. – Ausztriában megalakul Kurt Schuschnigg negyedik kormánya. Ausztria új bel- és biztonságügyi minisztere a nemzetiszocialista érzelmű Arthur Seyß-Inquart lesz.
 • február 22. – A magyar Koronatanács elfogadja a légierő fejlesztését szolgáló „Huba” tervet, amely egy repülőhadosztály felállítását tartalmazza.
 • február 24. – A román király eltörli Romániában a régi alkotmányt, s ún. „korporatív” alkotmányt vezet be, amelyet később az ország népszavazással elfogad.
 • február 28. – Életbe lép Magyarországon az 1936. április 24-én kötött lengyel-magyar konzuli egyezmény.

március

Ausztria katonai lerohanását követően március 15-én Hitler Bécsben a Heldenplatzon tartott nagygyűlésen bejelenti Ausztria „csatlakozását” a Német Birodalomhoz (Anschluss)
 • március 11.
  • A nagy létszámú német hadsereg első gépesített alakulatai átlépik Ausztria határát.
  • A csehszlovák kormány érdeklődésére Hermann Göring biztosítja a köztársaság berlini nagykövetét, hogy Németország Csehszlovákia irányában „semmiféle támadó akcióra nem gondol”. Ezzel párhuzamosan Joachim von Ribbentrop biztosítja Krofta csehszlovák külügyminisztert, hogy Németország magára nézve kötelezőnek ismeri el az 1925. október 16-án kötött német-csehszlovák döntőbírósági egyezményt.
 • március 12. – A német hadsereg megszállja Ausztriát, Miklas szövetségi elnök „lemond”, Kurt Schuschnigg szövetségi kancellárt elfogják és ismeretlen helyre hurcolják.
 • március 13.
  • Ausztriában a nemzetiszocialista Arthur Seyß-Inquart alakít kormányt.
  • Az osztrák államtanács kimondja Ausztria csatlakozását Németországhoz, vagyis „Ausztriának Németországgal való egyesülését” (Anschluss). (Ausztria állami léte átmenetileg megszűnik.)
  • A jugoszláv kormány az Anschlusst német belügynek nyilvánítja.[4]
 • március 15.
  • Hitler bejelenti Bécsben az Anschlusst.
  • Anglia, Franciaország nagyköveteik révén tiltakoznak Ausztria törvényellenes és erőszakos megszállása ellen. (A francia kormány nemzetközi beavatkozást javasol, amelyet Benito Mussolini elutasít.)
 • március 17.Hull, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere kijelenti az osztrák-ügy kapcsán, hogy „Amerika teljes erővel ragaszkodik a nemzeti jogrend alapelveihez”.
 • március 18. – A német kormány közli a Népszövetséggel, hogy „Ausztria Németországhoz csatlakozott”.
 • március 19.Litvánia megköti Lengyelországgal a legnagyobb kedvezmény elvén alapuló lengyel-litván kereskedelmi egyezményt.
 • március 21. – Németország bejelenti, hogy Ausztria kilép a Népszövetségből.
 • március 2324. – A csehszlovákiai polgári német pártok beolvadnak a Szudétanémet Pártba és a kormány két német minisztere benyújtja lemondását.[5]

április

Ausztriában április 10-én népszavazással döntenek a Német Birodalomhoz való csatlakozás (Anschluss) tárgykörében.

május

 • május 2.Hitler, megkezdi egyhetes Olaszországi látogatását, ám Itália népe hűvös fogadtatásban részesíti.
 • május 4. – A Román miniszterelnökség keretében kisebbségi főkormánybiztosság jön létre.
 • május 7. – Anglia és Franciaország kormányai a német kisebbségekkel való megegyezésre szólítják fel a prágai kormányt.[8]
 • május 12. – Lemond a Darányi-kormány.
 • május 13. – A csehszlovák kormány elfogadja a nemzetiségi statútum alaptervezetét.[9]
 • május 14.Magyarországon Imrédy Béla alakít kormányt.[10]
 • május 15. – A csehszlovák kulturális élet képviselői „Hűek maradunk!” címmel kiáltványt adnak közre. (A kiáltványt szeptemberig több mint egymillióan írnak alá.)[11]
 • május 19. – Német csapatösszevonások kezdődnek a csehszlovák határon.
 • május 20. – A csehszlovák kormányt részleges mozgósítást rendel el a német határ mentén.[12]
 • május 21.
  • Csehszlovákia két hadosztályt mozgósít, és fegyverbe szólítja a szakbeosztású tartalékosokat. A közel 300 000 embert érintő mozgósítást, mind Párizs, mind London elsietettnek ítéli, és tárgyalásokat sürget a felek között.
  • Németország „bejelenti” Ausztria kilépését a Népszövetségből.
 • május 22. – Georgi Kyoseivanov bolgár miniszterelnök bejelenti a „parlamentáris kormányzáshoz való visszatérést”. (A megalakuló szobranje első ülésén 101 kormányt támogató és 59 ellenzéki képviselő jelenik meg a bolgár parlamentben.)
  Szent Jobb a Koronázó Templomnál
 • május 25. – A 34. Eucharisztikus világkongresszus kezdőnapja Budapesten, amely egyben a Szent István-év, az első magyar király halálának 900 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat nyitórendezvénye.
 • május 28. – A belgrádi repülőkiállítás alkalmával nagyszabású német légi bemutatót rendeznek, amely az adott politikai helyzetben demonstratív jelleget ölt.
 • május 29. – Az Eucharisztikus világkongresszus zárónapja.
 • május 29. – Magyarországon életbe lép az első zsidótörvény.

június

 • június 4. – Az Andrej Hlinka vezette Szlovák Néppárt a pozsonyi nagygyűlésén követelik Szlovákia autonómiáját.[13]
 • június 5. – Véget ér a bolgár-görög vámháború. Megtörténik az első kereskedelmi jegyzékváltás a két állam között.
 • június 7. – A Szudétanémet Párt (Sudetendeutsche Partei – SdP) elutasítja a csehszlovák nemzetiségi statútumot és a karlsbadi pontokat terjeszti be rendezési javaslatként.[14]
 • június 29.Milan Hodža csehszlovák miniszterelnök az Egyesült Magyar Párt vezetőivel tárgyal, akik az autonóm Szlovákián belüli magyar autonómia megvalósítását sürgetik.

július

 • július 12.Édouard Daladier francia miniszterelnök párizsi beszédében biztosítja Csehszlovákiát a francia segítségről, a felmerült német–cseh államviszály kapcsán.
 • július 26. – Az angol kormány felkéri Lord Walter Runcimant, hogy vállaljon közvetítő szerepet a csehszlovák kormány és a szudétanémetek között támadt államviszály békés elintézése érdekében (Runciman-jelentés).
 • július 27. – Lord Runciman párizsi látogatását követően Georges Bonnet francia külügyminiszter kijelenti a szudétanémet kérdés kapcsán, hogy a korábban Csehszlovákiának megígért francia segélynyújtás, csak az angol támogatással egyidőben lép életbe.
 • július 29. – Japán-szovjet katonai összetűzés kezdődik Távol-Keleten, a Haszan-tónál.
 • július 31. – Balkán-antant államai megegyeznek Szalonikiben, amelynek értelmében a Balkán-paktum aláíró államai feloldják Neuvilly-i békeszerződés katonai záradékát, s Bulgária visszakapja fegyverkezési egyenjogúságát.

augusztus

 • augusztus 3. – Lord Walter Runciman, megkezdte tárgyalásait Prágában a szudétanémet kérdés békés elrendezése érdekében.
 • augusztus 1015. – Német részről katonai előkészületek történnek a Csehszlovákia elleni felvonulásra.[15]
 • augusztus 14.Románia életbe lépő új közigazgatási törvénye értelmében, lehetővé válik a nemromán többségű községekben a kisebbségi nyelv hivatalos használata.
 • augusztus 16.Andrej Hlinka a katolikus papból lett Csehszlovák politikus, a Szlovák Néppárt elnöke, a szlovák autonómiai mozgalom vezetője, a rózsahegyi plébánián váratlanul elhunyt. („Én vagyok a szlovák Hitler [...]”-jelentette ki Hlinka egy korábbi beszédében.)
 • augusztus 18. – A magyar országgyűlés Székesfehérvárott kihelyezett ülést tart Szent István király halálának 900. évfordulója tiszteletére és törvényt hoz „Szent István király dicső emlékének megörökítéséről”, melyben augusztus 20-át nemzeti ünnepnek nyilvánítja.[16]
 • augusztus 21.Horthy Miklós németországi tárgyalásain megegyezik Adolf Hitlerrel a Csehszlovákia–ellenes fellépés összehangolásáról, ugyanakkor Németország élesen kifogásolja Magyarország szerepét a bledi egyezmény körül. Egyben Imrédy Béla miniszterelnök bejelenti Magyarország elkötelezettségét a Német hatalmi politika mellett.
 • augusztus 23. – A bledi (Jugoszlávia) konferencián a „kisantant államok” elismerik Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, és a megállapodás értelmében az aláíró felek lemondanak az egymással szembeni erőszakos eszközök alkalmazásáról. (Bledi egyezmény)
 • augusztus 2425. – Edvard Beneš csehszlovák elnök fogadja a szudétanémetek képviselőit és a német autonómiaprogramhoz közelálló tervezetet ajánl megegyezési alapul. (A tervezet 4., végső variánsa szinte mindenben megfelel a szudétanémetek karlsbadi programjának, kivéve a náci ideológia szabad terjesztésének engedélyezését.)[17]
 • augusztus 26.Milan Stojadinović jugoszláv miniszterelnök átalakítja kormányát. (Egyebek mellett a honvédelmi tárcát a szabálytalanságok miatt lemondott Ljubomir Marić tábornoktól a diktatórikus felfogású Milan Nedić tábornok veszi át.)

szeptember

 • szeptember 5. – Magyarország bevezeti az általános védkötelezettséget.
 • szeptember 8. – Konrad Henlein, a SdP elnökének kezdeményezésére a nemzeti-nemzetiségi autonómiára törekvő csehszlovákiai mozgalmak közös értekezletet tartanak.[18]
 • szeptember 1213. – Hitler nürnbergi beszéde után a henleinisták puccsal próbálják megvalósítani tervüket. (A csehszlovák kormány feloszlatja az SdP-t.)[19]
 • szeptember 14. – Konrad Henlein – Hitler követelésére – bejelenti, hogy a szudétanémetek már csupán a Németországgal való egyesülésről hajlandóak tárgyalni a prágai kormánnyal.[20]
 • szeptember 16. – Lord Runciman angol diplomata, a csehszlovákiai kisebbségi kérdés kivizsgálására kiküldött angol misszió vezetője megbeszéléseket folytat a csehszlovák kormány és az egyes kisebbségek képviselőivel.[21]
 • szeptember 17. – Lord Ruciman hazatérte után támogatja Chamberlain angol miniszterelnök Hitlerrel egyeztetett álláspontját a szudétanémet területek Németországhoz csatolásáról.[22]
 • szeptember 19.
  • Mussolini trieszti útja alkalmával rövid „baráti látogatást” tesz a drávai bánság területén.
  • Anglia és Franciaország felszólítják Csehszlovákiát, hogy az 50%-nál nagyobb arányban német lakta területeket adja át Németországnak. (A követelést a csehszlovák kormány szeptember 20-án elutasítja. A következő napon az angol és francia prágai követ ultimátumszerűen a kormányhatározat megváltoztatását követeli, mire Prága beleegyezését adja a német többségű területek átengedéséhez.)[23]
  • A jugoszláv és román kormány Csehszlovákia külpolitikai helyzetének megváltozására hivatkozva semmisnek nyilvánítja a két országra – a kisantant-szerződések alapján – háruló kötelezettségeket.[24]
 • szeptember 20.Imrédy Béla magyar miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter Hitlerrel tárgyal Obersalzbergben.
 • szeptember 22.
  • Edvard Beneš csehszlovák elnök rádiónyilatkozatában bejelenti Milan Hodža miniszterelnök lemondását és Jan Syrový hadseregtábornok kormányalakítását.
  • Neville Chamberlain angol miniszterelnök Godesbergben ismét találkozik Hitlerrel, ahol az hangot ad a lengyel és magyar területi követeléseknek is.[25]
 • szeptember 23.
  • A New York-i világkiállításon elássák az első Westinghouse időkapszulát, melynek tervezett kinyitási ideje 6939.
  • A csehszlovák kormány mozgósítást rendel el. (Összesen 42 hadosztályt és 1,5 millió katonát tud mozgósítani, köztük 300 ezer német és 100 magyar, illetve lengyel nemzetiségű tartalékost. Ezzel szemben Németország mozgósítható harci ereje 348 hadosztály és 3,5 millió tartalékos.)[26]
 • szeptember 25. – Comnen román külügyminiszter, a Szabadkai találkozón tárgyalt a jugoszláv miniszterelnökkel Milan Stojadinović-csal.
 • szeptember 2930. – Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Olaszország képviselőinek értekezlete Münchenben (Müncheni egyezmény); megegyezés jön létre, hogy Németország megkapja a Csehszlovákiához tartozó, németek lakta Szudéta-földet.
 • szeptember 30.
  • Német–brit megnemtámadási és konzultációs nyilatkozat.
  • Csehszlovákia elfogadja a müncheni szerződést.[27]

október

november

Betört kirakatú zsidó üzletek Magdeburgban
Kiégett zsinagóga Münchenben

december

 • december 1.Rudolf Beran vezetésével új cseh-szlovák kormány alakul.[45]
 • december 6. – Német–francia megnemtámadási nyilatkozat.
 • december 11.
  • Parlamenti választások a Jugoszláv Királyságban, ami a kormánypárt szerény győzelmével záródik. (Az egyesült ellenzék a szavazatok 45%-át szerzi meg.)[46]
  • Az önmagát október 25-én feloszlató Csehszlovák Szociáldemokrata Párt és a Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt baloldali vezetői létrehozzák a Nemzeti Munka Pártját.[47]
 • december 15. – A cseh-szlovák nemzetgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy két éven keresztül rendeletekkel helyettesítse a parlamenti törvényhozást.[48]
 • december 18. – Parlamenti választások Szlovákiában.[49]
Más nyelveken
English: 1938
Аҧсшәа: 1938
Afrikaans: 1938
Alemannisch: 1938
አማርኛ: 1938 እ.ኤ.አ.
aragonés: 1938
العربية: 1938
مصرى: 1938
asturianu: 1938
авар: 1938
azərbaycanca: 1938
башҡортса: 1938 йыл
Boarisch: 1938
žemaitėška: 1938
Bikol Central: 1938
беларуская: 1938
беларуская (тарашкевіца)‎: 1938
български: 1938
भोजपुरी: 1938
Bahasa Banjar: 1938
বাংলা: ১৯৩৮
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: মারি ১৯৩৮
brezhoneg: 1938
bosanski: 1938.
català: 1938
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: 1938 nièng
нохчийн: 1938 шо
Cebuano: 1938
کوردی: ١٩٣٨
qırımtatarca: 1938
čeština: 1938
kaszëbsczi: 1938
Чӑвашла: 1938
Cymraeg: 1938
dansk: 1938
Deutsch: 1938
Zazaki: 1938
dolnoserbski: 1938
Ελληνικά: 1938
emiliàn e rumagnòl: 1938
Esperanto: 1938
español: 1938
eesti: 1938
euskara: 1938
estremeñu: 1938
فارسی: ۱۹۳۸
suomi: 1938
Võro: 1938
føroyskt: 1938
français: 1938
arpetan: 1938
Nordfriisk: 1938
Frysk: 1938
Gaeilge: 1938
Gagauz: 1938
贛語: 1938年
Gàidhlig: 1938
galego: 1938
Avañe'ẽ: 1938
Gaelg: 1938
客家語/Hak-kâ-ngî: 1938-ngièn
עברית: 1938
हिन्दी: १९३८
Fiji Hindi: 1938
hrvatski: 1938.
hornjoserbsce: 1938
Kreyòl ayisyen: 1938 (almanak gregoryen)
Հայերեն: 1938
interlingua: 1938
Bahasa Indonesia: 1938
Ilokano: 1938
Ido: 1938
íslenska: 1938
italiano: 1938
日本語: 1938年
Basa Jawa: 1938
ქართული: 1938
Qaraqalpaqsha: 1938
Kabɩyɛ: 1938
қазақша: 1938 жыл
ಕನ್ನಡ: ೧೯೩೮
한국어: 1938년
къарачай-малкъар: 1938 джыл
Ripoarisch: Joohr 1938
kurdî: 1938
коми: 1938-ӧд во
kernowek: 1938
Кыргызча: 1938
Latina: 1938
Lëtzebuergesch: 1938
лезги: 1938 йис
Limburgs: 1938
Ligure: 1938
lumbaart: 1938
lingála: 1938
lietuvių: 1938 m.
latviešu: 1938. gads
मैथिली: १९३८
Basa Banyumasan: 1938
Malagasy: 1938
олык марий: 1938
Māori: 1938
Baso Minangkabau: 1938
македонски: 1938
മലയാളം: 1938
монгол: 1938 он
मराठी: इ.स. १९३८
кырык мары: 1938 и
Bahasa Melayu: 1938
မြန်မာဘာသာ: ၁၉၃၈
эрзянь: 1938 ие
Dorerin Naoero: 1938
Nāhuatl: 1938
Napulitano: 1938
Plattdüütsch: 1938
Nedersaksies: 1938
नेपाली: सन् १९३८
नेपाल भाषा: ई सं १९३८
Nederlands: 1938
norsk nynorsk: 1938
norsk: 1938
Novial: 1938
Nouormand: 1938
Sesotho sa Leboa: 1938
occitan: 1938
Livvinkarjala: 1938
ଓଡ଼ିଆ: ୧୯୩୮
Ирон: 1938-æм аз
ਪੰਜਾਬੀ: 1938
Kapampangan: 1938
Papiamentu: 1938
पालि: १९३८
polski: 1938
پنجابی: 1938
português: 1938
Runa Simi: 1938
rumantsch: 1938
română: 1938
armãneashti: 1938
русский: 1938 год
русиньскый: 1938
саха тыла: 1938
sardu: 1938
sicilianu: 1938
Scots: 1938
سنڌي: 1938ع
davvisámegiella: 1938
srpskohrvatski / српскохрватски: 1938
Simple English: 1938
slovenčina: 1938
slovenščina: 1938
Soomaaliga: 1938
shqip: 1938
српски / srpski: 1938
Seeltersk: 1938
Basa Sunda: 1938
svenska: 1938
Kiswahili: 1938
ślůnski: 1938
தமிழ்: 1938
తెలుగు: 1938
tetun: 1938
тоҷикӣ: Соли 1938
ไทย: พ.ศ. 2481
Türkmençe: 1938
Tagalog: 1938
Tok Pisin: 1938
Türkçe: 1938
татарча/tatarça: 1938 ел
reo tahiti: 1938
удмурт: 1938 ар
українська: 1938
اردو: 1938ء
oʻzbekcha/ўзбекча: 1938
vèneto: 1938
Tiếng Việt: 1938
West-Vlams: 1938
Volapük: 1938
walon: 1938
Winaray: 1938
хальмг: 1938 җил
მარგალური: 1938
ייִדיש: 1938
Yorùbá: 1938
Zeêuws: 1938
中文: 1938年
Bân-lâm-gú: 1938 nî
粵語: 1938年