1848–49-es forradalom és szabadságharc

1848–49-es forradalom és szabadságharc
A magyar fősereg visszafoglalja a budai várat a császáriaktól. Than Mór festménye
A magyar fősereg visszafoglalja a budai várat a császáriaktól. Than Mór festménye
Dátum 1848. március 15. - 1849. október 4.
Helyszín Habsburg Birodalom
Casus belli A szabadságharc célja az áprilisi törvények védelme, majd Magyarország teljeskörű függetlenségének kivívása
Eredmény A császári hadsereg orosz segítséggel leveri a szabadságharcot
Harcoló felek
Flag of Hungarian Revolution of 1848.png  Magyarország
Flag of Poland.svg  Lengyel légiók
Flag of Germany.svg  Bécsi és német légió
Olasz légió zászló 1849 1.jpg  Olasz légió
War flag of the Habsburg Empire (variant).svg  Habsburg Birodalom
Flag of the Russian Empire (black-yellow-white).svg  Orosz Birodalom
Croatia-1848.gif  Horvátország
Austria-Hungary civil flag 1869-1918.svg  Habsburg-párti magyarok
Flag of the Ruthenian National Guard.svg A Galíciai Ukrán Nemzeti Tanács önkéntesei
Flag of Serbian Vojvodina (tricolour).png  délvidéki szerbek
Civil Flag of Serbia.svg  szerbiai önkéntesek
Slovak Flag (1848).svg  felvidéki szlovákok
Banner of the Bohemian Coat of Arms.svg  cseh önkéntesek
Flag of Wallachian Revolution of 1848, vertical stripes.svg  erdélyi románok
Coa Romania Nationality Saxons.svg  erdélyi szászok
Parancsnokok
Flag of Hungary.svg  Görgey Artúr tábornok
Flag of Hungary.svg  Móga János altábornagy
Flag of Poland.svg  Henryk Dembiński altábornagy
Flag of Poland.svg  Józef Bem altábornagy
Flag of Poland.svg  Wysocki József tábornok
Flag of Hungary.svg Vetter Antal altábornagy
Flag de-city of Aachen.svg  Peter Giron honvédezredes
Flag of Brescia.svg  Alessandro Monti ezredes
Flag of the Kingdom of Croatia.svg  Josip Jelačić horvát bán
War flag of the Habsburg Empire (variant).svg  Alfred zu Windisch-Graetz herceg, tábornagy
War flag of the Habsburg Empire (variant).svg  Ludwig von Welden táborszernagy
War flag of the Habsburg Empire (variant).svg  Julius Jacob von Haynau táborszernagy
Flag of the Russian Empire (black-yellow-white).svg  Ivan Fjodorovics Paszkevics herceg és tábornagy
Flag of the Ruthenian National Guard.svg Hrihorij Jahimovics érsek
Austria-Hungary civil flag 1869-1918.svg  Bechtold Fülöp altábornagy
Civil Flag of Serbia.svg  Stevan Petrović Knićanin „önkéntes” tábornok
Flag of Wallachian Revolution of 1848, vertical stripes.svg  Avram Iancu
Slovak Flag (1848).svg  Ľudovít Štúr
Haderők
Flag of Hungarian Revolution of 1848.pngHonvédség:
Kb. 150 000 fő,
464 tábori és 393 várlöveg Hermann hadtörténete  A kimutatás a nyári hadjárat előtti létszámot tükrözi: a honvédsereg ekkor érte el maximumát.
War flag of the Habsburg Empire (variant).svgCsászári csapatok:
Kb. 165 000 fő
770 löveg [1]
Flag of the Russian Empire (black-yellow-white).svgCári intervenció:
193 000 fő
584 löveg
Veszteségek
Flag of Hungarian Revolution of 1848.pngHonvédség:
kb. 24 000 fő
War flag of the Habsburg Empire (variant).svgOsztrák katonák:
12 000 fő (? [2])
Flag of the Russian Empire (black-yellow-white).svgOrosz birodalom:
13 554 fő
Nemzetiségi csapatok:
több tízezer (? [3])
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz 1848–49-es forradalom és szabadságharc témájú médiaállományokat.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. [4] Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak az Orosz Birodalom katonai beavatkozásával lehetett legyőzni. Gyakorlatilag az 1848–49-es szabadságharc egyben a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is.

Előzmények

Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc elbukása után erősen korlátozott, mégis meglévő önállóságot élvezve volt része a Habsburg Birodalomnak. Az 1723-ban elfogadott Pragmatica sanctio törvényesen is rendezte a Habsburg uralkodó és a magyarországi rendek viszonyát. Az egyetlen komolyabb további előrelépést ezen a területen 1848-ig az 1791. évi X. törvénycikk [5] jelentette, amely biztosította az ország jogi függetlenségét a birodalom többi tagállamával szemben.

Kossuth Lajos a reformszellemű nemzeti liberális nemesség programjának fő megalkotója
Az ifjú Petőfi 1845-ben, Barabás Miklós műve
A magyar mélyen aludt. Eközben nyelvét felejté, nemzeti színét veszté. Sok azt hitte, nem eszmél már fel többé, s el van olvasztva. De a magyar felébredt; mily halovány színben, mily torzalakban, ki-ki előtt ismeretes.
– Széchenyi István: A Magyar Akadémia körül, 1842

Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes előkészítő munka eredménye. Bár a reformkori országgyűléseken nagyon kevés valódi változtatást sikerült elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a reformszellemű liberális nemesség kidolgozza a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Eötvös József és mások.

Az 1847 novemberében Pozsonyban összeült – később utolsónak bizonyult – rendi országgyűlésen a reformpárti erők által létrehozott Ellenzéki Kör és a „fontolva haladókat” tömörítő Konzervatív Párt lépett föl határozott programmal. Utóbbiak jelentős mértékben bírták a bécsi udvari körök támogatását is. A téli hónapok során patthelyzet alakult ki, ebbe a helyzetbe hozott döntő fordulatot a február 22-ei párizsi forradalom híre. Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde fogalmazta meg programszerűen az ellenzék követeléseit: független magyar bank felállítását, a honvédelmi rendszer átalakítását, jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt.

1848. március 13-án Bécsben kitört a forradalom és a tanuló ifjúság a petícióját az országgyűlési rendekkel elfogadtatta, Metternich lemondott

A Habsburg Birodalom másik felének pedig alkotmányt követelt, amelynek fontos szerepe lett a március 13-án bekövetkező bécsi forradalom kitörésében. Ezen kívánalmak országgyűlési felirat alakjában voltak a király elé terjesztendők. [6]

A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak.

Március 11-én a bécsi tanuló ifjúság petíciót nyújtott be a császárhoz; Pesten az Ellenzéki Kör hasonlóképpen elfogadott március 12-én tartott gyűlésében egy Irinyi József által fogalmazott 12 pontból álló kérvényt:

Mit kiván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.'

1. Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék. képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A' katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a' külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A' politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!

Az afelett való határozást, hogy e kérvényt az országgyűlésnek, vagy az országos ellenzéki választmánynak nyújtsák be, a március 14-én délután tartandó gyűlésre halasztották. Eközben érkezett Pestre a hír, hogy Bécsben 13-án kitört a forradalom és a bécsi tanuló ifjúság petícióját az országgyűlési rendekkel elfogadtatta; e hír hatása alatt, midőn a gyűlés (a szónokok Klauzál Gábor, Nyáry Pál, Irinyi József voltak) az utóbbi indítványt fogadta el, a határozattal elégedetlen ifjúság Petőfi, Jókai, Vasvári vezetésével a Pilvax-kávéházba ment és ott a Közvélemény asztalánál elhatározta, hogy másnap, azaz 15-én reggel az egész városban kihirdeti a 12 pontot. Jelen voltak: Petőfi, Jókai, Bozai Pál, Bulyovszky Gyula, Vasvári Pál, Sükei Károly, Telepi György, Hamary Dániel és még néhányan. Gyülekezési helyül a Pilvax-kávéházat jelölték ki, a gyülekezés idejéül a reggeli 8 órát. Petőfi megígérte, hogy még az éjjel költeményt is ír az alkalomra és azt maga fogja elszavalni.

Más nyelveken
Bahasa Indonesia: Revolusi Hongaria 1848
srpskohrvatski / српскохрватски: Mađarska revolucija 1848.
slovenčina: Uhorská revolúcia