Zatvaranje kvadrata

Zatvaranje kvadrata.

Zatvaranje kvadrata je matematička igra za dva igrača, koji igraju jedan protiv drugog. Igra se olovkom na papiru.