ULEB

ULEB (skraćenica od francuskog Union des Ligues Européennes de Basket-Ball, na hrvatskom Zajednica europskih košarkaških liga) je osnovana 1991., sa ciljem da pomogne u stvaranju europskih profesionalnih košarkaških liga. Središte ULEB-a se nalazi u Barceloni, u Španjolskoj.

Povijest

ULEB su osnovali Francuska ( LNB), Italija ( LEGA) i Španjolska (ACB), 1996. se pridružuje Grčka ( HEBA). Godine 1999., pridružuju se Belgija ( BLB), Ujedinjeno Kraljevstvo ( BBL) i Švicarska ( LNBA).