Svjetski dan hrane

Svjetski dan hrane 2012.

Svjetski dan hrane (World Food Day, WFD) utemeljen je od zemalja članica Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO) na dvadesetoj konferenciji Organizacije za prehranu i poljoprivredu u studenome 1979. godine.

Odabrani datum, 16. listopada, obljetnica je osnutka te organizacije.

Other Languages