Rekreacijska matematika

Igra šijavica spada u rekreacijsku matematiku (matematička igra).

Rekreacijska ili zabavna matematika je grana matematike koja se bavi matematičkim pitanjima vezanim prvenstveno uz ljudsku zabavu u obliku misaonih igara. Obuhvaća mnoge igre i zagonetke iz više matematičkih oblasti, kao što su na primjer geometrija, logika, teorija brojeva. Značajan je njen doprinos u popularizaciji matematike, jer privlači široku publiku, budi joj zanimanje i potiče dalje učenje.

Područje interesa

Rekreacijska matematika obuhvaća logičke i druge zagonetke koje zahtijevaju dedukciju, prosuđivanje, kao i neobične ili zabavne priče iz matematike i o matematičarima.

Matematičke igre

Matematičke igre su igre čija se pravila, strategija i rezultat mogu proučiti i objasniti matematičkim pravilima. Igrači uopće ne moraju znati matematiku da bi igrali matematičke igre.

Matematičke zagonetke

Matematičke zagonetke se ne mogu rješavati bez poznavanja matematike. Nema direktnog natjecanja među igračima, jer su namijenjene prvenstveno za jednog igrača, koji na osnovu datih uvjeta treba riješiti zagonetku.

Tu spadaju i neke zagonetke, kod kojih igrač ima utjecaj samo na početno stanje, kao što su, na primjer, fraktali.

Ostalo

Drugi kurioziteti i razbibrige s netrivijanim matematičkim interesom (figure, mreža...) kao origami, na primjer.

Često su u govoru "matematičke igre" i "matematičke zagonetke" sinonimi, a poznate su i pod imenom "mozgalice".

Postoji dvostrana veza između igara i rekreacijske matematike: analizom igara dobile su se nove matematičke teorije, a isto tako iz matematičke teorije nastale su nove igre. Tako je na primjer teorija grafova nastala iz Eulerovog problema "Sedam mostova Königsberga", a ideja poznate igre Tetris iz poliomino figura.

Other Languages