Rekreacijska matematika

Igra šijavica spada u rekreacijsku matematiku (matematička igra).

Rekreacijska ili zabavna matematika je grana matematike koja se bavi matematičkim pitanjima vezanim prvenstveno uz ljudsku zabavu u obliku misaonih igara. Obuhvaća mnoge igre i zagonetke iz više matematičkih oblasti, kao što su na primjer geometrija, logika, teorija brojeva. Značajan je njen doprinos u popularizaciji matematike, jer privlači široku publiku, budi joj zanimanje i potiče dalje učenje.

Other Languages