Predložak:Infookvir mikomorfokvir

Generira infookvir mikomorfokvir zdesna:

Svi parametri osim name (naziva) i hymeniumType (tipa himenija) mogu se sada specificirati sa sekundarnim karakteristikama. Primjerice, zrela gljiva može imati konveksan i ravan klobuk, a to se može naznačiti u mikomorfokviru dodavanjem drugog parametra capShape (oblik klobuka) jednostavnim ponavljanjem naziva parametra s dodatkom broja 2:

|capShape=flat|capShape2=convex

To se može učiniti sa sljedećim parametrima: capShape, whichGills, stipeCharacter, sporePrintColor, ecologicalType, howEdible.


Other Languages