Platinski metali

Skupini platinskih metala pripada šest prijelaznih elemenata koji se u periodnom sustavu elemenata nalaze u petoj i šestoj periodi neposredno ispred srebra i zlata. To su rutenij (Ru), rodij (Rh), paladij (Pd), osmij (Os), iridij (Ir) i platina (Pt).

Svojstva

Platinski metali imaju slična kemijska svojstva i zajednička im je velika otpornost na djelovanje većine kemijskih sredstava. Otporni su na habanje i gubitak sjaja što ih čini (pogotovo platinu) pogodnim za izradu nakita te imaju odlične visoko-temperaturne karakteristike i stabilna električna svojstva. U otopini tvore velik broj kompleksnih iona. Također stvaraju koordinacijske spojeve s ugljikovim monoksidom i drugim pi-vezajućim ligandima. Postoji i velik broj kompleksa u kojima je vodikov atom direktno povezan s metalom. Platinski metali i njihovi spojevi imaju veliku katalitičku aktivnost.

Other Languages