Državni terorizam

Državni terorizam označava djelovanje države protiv druge države ili protiv svojih pučana koje se u svojim načinima ne razlikuje od djelovanja klasičnog terorizma. [1]

Primjeri su bombaški napadi, sabotaže, atentati na neistomišljenike ili otmice koji se čine - u pravilu suprotno pozitivnim pravnim propisima države, kao i odredbama međunarodnog prava.

Državni terorizam može se vršiti na vlastitome teritoriju kao i na području drugih država.

Teroristička država teritorijalno je odvojen politički entitet koji koristi silu i nasilje protiv svojih građana, drugih država ili njihovih građana s namjerom zastrašivanja ili prisiljavanja te bezrezervnoga prihvaćanja njezine ideologije, i na taj način želi postići dominantan položaj u svijetu ili postići stalni ostanak na vlasti u svojoj zemlji.

Primjeri

Nasilje u monarhističkoj Jugoslaviji

Nasilje u NDH

  • Logori
  • Masovna progranjanja i zatvaranje političkih neistomišjenika
  • Masovna proganjanja, zatvararanja, ubijanja prema rasnoj, vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti

Nasilje u SFR Jugoslaviji

Other Languages