Crna knjiga komunizma

Crna knjiga komunizma - Zločini, teror, represija knjiga je koja opisuje povijest represije, zločine i teror u komunističkim državama. Knjiga je izvorno objavljena 1997. godine u Francuskoj pod naslovom, “Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, repression”.Crna knjiga komunizma je u različitim zemljama izazvala rasprave o revalorizaciji socijalizma, i pojavu pojma "Crveni holokaust". Taj pojam je učvrstio procjenu socijalizma koji ga ravna s fašizmom (konkretno nacionalsocijalizmom). Također postavlja i pitanje o tome jesu li u međunarodnom socijalizmu bili počinjeni zločini protiv čovječnosti.

Stephane Courtois bio je sam prema vlastitim izjavama u prošlosti militantni komunist. O zločinima u socijalističkim zemljama mu u to vrijeme nije ništa bilo poznato.

Other Languages