Balmerova serija

Vidljivi dio spektralnih linija vodika prestavljene Balmerovom serijom. H-alfa je crvena linija na desno. Dvije krajnje lijeve linije su ultraljubičaste, jer imaju valnu duljinu kraću od 400 nm
U pojednostavljenom Bohrovom modelu atoma vodika, Balmerova serija nastaje skokom elektrona na drugu energetsku razinu (n=2). Prikazana je emisija svjetlosti. Prijelaz elektrona prestavlja H-alfa, prvu liniju Balmerove serije, valne duljine 656 nm
Dvije Balmerove linije(α i β) se jasno vide u emisionom spektru deuterijeve svjetiljke

Balmerova serija u atomskoj fizici, prestavlja jednu od emisionih spektralnih linija vodika, koja nastaje skokom elektrona iz viših kvantnih energetskih razina u niže kvantne energetske razine. Balmerovu seriju se može izračunati sa Balmerovom formulom, a to je empirijska formula koju je otkrio Johann Balmer 1885. [1]

Vidljivi dio spektra vodika pokazuje četiri valne duljine: 410 nm, 434 nm, 486 nm i 656 nm, i prestavljaju emisiju fotona, koja nastaje skokom elektrona sa više energetske razine na energetsku razinu 2. Jedan dio Balmerove serije je u ultraljubičastom dijelu spektra, jer je valna duljina manja od 400 nm.

Pregled

Balmerova serija prestavlja prijelaz elektrona sa n ≥ 3 na n = 2, gdje je n broj energetske razine. Prvi prijelaz sa 3=>2 prestavlja H-alfa, 4=>2 prestavlja H-beta, 5=>2 prestavlja H-gama, 6=>2 prestavlja H-delta itd.

Prijelaz n 3→2 4→2 5→2 6→2 7→2 8→2 9→2 →2
Naziv H-α H-β H-γ H-δ H-ε H-ζ H-η
Valna duljina (nm) [2] 656,3 486,1 434,1 410,2 397,0 388,9 383,5 364,6
Boja Crvena Cijan Plava Ljubičasta (Ultraljubičasta) (Ultraljubičasta) (Ultraljubičasta) (Ultraljubičasta)

Balmerova jednadžba je pomogla stvaranju Rydbergove formulw, za cijeli spektar vodika, koja je omogućila pronalazak Lymanove serije, Paschenove serije i Brackettove serije, koje se nalaze izvan vidljivog dijela spektra.

Poznata crvena H-alfa spektralna linija plinovitog vodika, koja prestavlja prijalaz Balmerove serije sa energetske razine n = 3 na n = 2, je jedna od najupadljivijih boja u svemiru. Ona doprinosi emisionom spektru ionizirajućih maglica, kao što je Orionova maglica.

Kasnije je otkriveno, kada su vodikove spektralne linije ispitane sa vrlo visokom rezolucijom, da svaka linija ima svoj duplikat. To razdvajanje se naziva fina struktura.

Other Languages
العربية: سلسلة بالمر
čeština: Balmerova série
Deutsch: Balmer-Serie
English: Balmer series
فارسی: سری بالمر
français: Série de Balmer
Bahasa Indonesia: Deret Balmer
italiano: Serie di Balmer
한국어: 발머 계열
lietuvių: Balmerio serija
Nederlands: Balmerreeks
português: Série de Balmer
srpskohrvatski / српскохрватски: Balmerova serija
slovenčina: Balmerova séria
slovenščina: Balmerjeva serija
svenska: Balmerserien
Türkçe: Balmer serileri
українська: Серія Бальмера
中文: 巴耳末系