Čeljusnopodjezični mišić

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom
"infokvir anatomija".
(Primjeri uporabe predloška)
Musculi colli mylohyoideus.svg

Čeljusnopodjezični mišić (lat. musculus mylohyoideus) je paran mišić prednje strane vrata. Mišić inervira lat. nervus mylohyoideus. Čeljusnopodjezični mišić čini dno usne šupljine.

  • polazište i hvatište
  • vidi

Polazište i hvatište

Mišićne niti polaze sa donje čeljusti i hvataju se na prednjoj strani jezične kosti.