269life

סמליל תנועת "269life"
עגל 269 עם פעילת זכויות בעלי חיים - מאי 2012
סשה בוז'ור, מייסד תנועת 269life, עם עגל 269 - בידו השמאלית הסימון 269 ממיצג הצריבה

269life היא תנועה בינלאומית לשחרור בעלי החיים ולקידום טבעונות, שהוקמה בישראל באוקטובר 2012 על ידי פעיל זכויות בעלי החיים, סשה בוז'ור. אחת ממטרות התנועה העיקריות היא ביטול האידאולוגיה הסוגנית המצדיקה ניצול, שעבוד והרג בעלי חיים עבור תועלת האדם. פעולות התנועה, שדורשות לערער על הסטטוס קוו, מתאפיינות בגישה פרובוקטיבית וכוללות פריצה ושחרור בעלי חיים על ידי גניבתם[1][2], מתוך התפיסה כי פעולות עדינות יותר הוכיחו עצמן לאורך ההיסטוריה של התנועה לזכויות בעלי חיים כבלתי יעילות.

התנועה עוסקת בפעילויות הסברה באמצעות מיצגי מחאה והפגנות, בפעולות ישירות של פריצה וגנבת בעלי חיים לצורך שחרורם ובתיעוד התנהלות במשק החי, שכוללת גרימת סבל לבעלי החיים. התנועה פועלת ביותר מ-60 ערים ברחבי העולם, והפכה לאחת מתנועות זכויות בעלי החיים המדוברות והוויראליות ביותר בעולם[3][2][4]. חלק מחברי התנועה מקעקעים או צורבים על גופם את המספר 269[5]. במספר מקרים, פעילי הארגון נעצרו ונחקרו על ידי משטרת ישראל[6][7]. באפריל 2016, זכתה התנועה לאות "האיש ההולך לאקטיביזם אורבני" מטעם מערכת עיתון טיים אאוט תל אביב על "יצירת שינוי באמצעות פרפורמנס ציבורי מזעזע ואפקטיבי שהעלה את המודעות לסבלם של בעלי החיים בחברה הישראלית והפך מודל לחיקוי בעולם"[8].

Other Languages
English: Calf 269