תבנית Command

בהנדסת תוכנה, תבנית Command, כפי שנובע משמה, היא תבנית שמייצגת פקודות. היא נועדה לעטוף (או להסתיר) את כל המידע הרלוונטי להרצת מתודה מסוימת (המופע ממנו קוראים לה, שמה, והפרמטרים שנשלחים לה) בתוך אובייקט יחיד. התבנית שימושית במימוש של תפריטים, ביצירת Progress Bar, בתבנית Thread Pools ועוד.