שריר הירך הדו-ראשי

Estrella amarillo.png

שרירי העכוז והירך של צד ימין במבט אחורי

שריר הירך הדו-ראשי ( TA: Musculus biceps femoris) הוא אחד מ שרירי מיתר הברך. ה שריר ממוקם בחלקה האחורי של ה ירך ובנוי משני ראשים: ראש ארוך (Caput longum musclusbicipitis femoris) וראש קצר (Caput breve musclusbicipitis femoris). הפעלתו של השריר תביא לכיפוף של ה ברך וכאשר הברך כפופה, גם לסיבוב חיצוני של ה שוק. הראש הארוך של השריר משמש גם כפושט של מפרק הירך.

תיאור

שריר הירך הדו-ראשי ממוקם בחלקו הצידי של המדור האחורי של הירך. תחילתו של הראש הארוך של שריר הירך הדו-ראשי בגבששת ה שת ושל הראש הקצר מהשפה הצידית של רכס הירך.

חלקו המרוחק של השריר נאחז בחלק של הצידי של ראש ה שוקית. באזור האחז, מתפצל גיד השריר מסביב לרצועה העקיפה הצידית של הברך.

Other Languages