פונקציית סיכון

בניתוח הישרדות פונקציית הסיכון (הידועה גם כקצב התקלות) היא היחס בין פונקציית הצפיפות של משתנה מקרי המתארת את זמן ההישרדות של פרט כלשהו באוכלוסייה לבין פונקציית ההישרדות (ההסתברות להישרדות עד זמן מסוים או הפונקציה ההופכית לפונקציית ההתפלגות המצטברת):

לפונקציית הסיכון שימושים ביישומי אמינות ובניתוח הישרדות. היא מתארת את קצב התקלות המיידי בכל נקודת זמן ויכולה להתפרש גם כמספר הצפוי של אירועים (תקלות) לכל פרט בכל יחידת זמן.

אם פונקציית הסיכון קבועה, אזי כשלים מתרחשים בתדירות אחידה ואז ההתפלגות של זמן ההישרדות היא התפלגות המעריכית.עבור התפלגויות אחרות, פונקציית הסיכון איננה קבועה, כך שקצב הכישלון משתנה עם הזמן.

Other Languages
English: Failure rate
العربية: معدل الإخفاق
čeština: Vanová křivka
Deutsch: Ausfallrate
italiano: Tasso di guasto
日本語: 故障率曲線
한국어: 고장률
Nederlands: Badkuipkromme
中文: 浴缸曲線