מבצע זעם האל

מבצע זעם האל [1] היה מבצע של מדינת ישראל שמטרתו הייתה להרוג את חברי ארגון הטרור " ספטמבר השחור", שהיו אחראים במישרין או בעקיפין ל טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן. בספטמבר 1972 הטילה ממשלת ישראל בראשות גולדה מאיר על " המוסד" בראשות צבי זמיר את מלאכת חיסולם.

לפי צבי זמיר, מטרת המבצע הייתה פגיעה ביכולת המחבלים לפעול, כולל חיסול ממוקד. לחיסולים לא היה קשר לשאלה האם המחבל היה קשור ל טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן. [2]

Other Languages