ליברה

ליברהלטינית: libra, ברבים ליבראות), ליטרה (ברבים "ליטרות"), או פאונד (pound) היא יחידה מידה המשמשת לציון מסה. היחידה מסומנת בקיצור באותיות lb או lbm.

השימוש ביחידה זו מקובל ב ארצות הברית ובמספר מדינות נוספות. ישנן מספר הגדרות שונות ליחידת מידה זו. ההגדרה המקובלת כיום היא שליברה אחת שקולה ל-0.45359237 קילוגרם.

מקורה של היחידה ביחידת המשקל הרומאית "ליברה". מקור המילה "פאונד" בשפות ה גרמאניות אשר קיצרו את הביטוי הלטיני "ליברה פונדו" (libra pondo) - שמשמעו "במשקל ליברה".

הגדרות

במהלך ההיסטוריה הוגדרה יחידת משקל זה באופן שונה:

ליברה רומית

הגדרות היסטוריות של ליבראות, מתוך ספר גרמני משנת 1848.

ה"ליברה" (ב לטינית: " מאזניים" או " משקל") הייתה יחידת מידה למסה ב אימפריה הרומית. יחידה זו הייתה שקולה בערך ל-327 גרמים, והתחלקה ל-12 אונקיות.

פפונד גרמני

הפפונד (Pfund) הגרמני התפתח מהליברה הרומית, אולם הגדרת הפפונד השתנתה במהלך ימי הביניים ובעת החדשה, וכן השתנתה ממקום למקום. כך לדוגמה ב נירנברג, בימי הביניים, היה הפפונד שקול ל-510 גרמים, ואילו ב ברלין היה הפפונד שקול ל-467 גרמים. בשנת 1854 נקבע באופן רשמי ברחבי גרמניה כי הפפונד יהיה שקול ל-500 גרמים. כיום, בעקבות ה מעבר לשיטה המטרית, הפפונד בגרמניה אינו בשימוש רשמי, ובשימוש יומיומי הוא משמש לתאר חצי קילוגרם.

ליברה צרפתית

הליברה (livre) הייתה יחידת המשקל בה נעשה שימוש ב צרפת מאז ראשית ימי הביניים. יחידה זו התפתחה אף היא מהליברה הרומית. במהלך השנים השתנתה הגדרתה של היחידה [1]. הליברה אסטרלין (livre esterlin) בה נעשה שימוש החל מ המאה ה-9 ועד אמצע המאה ה-14 הייתה שקולה ל-367.1 גרמים.

בליברת פריז (livre de Paris או livre poids de marc) שהייתה שקולה ל-489.5, ונקבעה על ידי ז'אן השני, מלך צרפת, נעשה שימוש החל מאמצע המאה ה-14 ועד שלהי המאה ה-18.

לאחר המהפכה הצרפתית, בעקבות ה מעבר לשיטה המטרית, נקבעה הליברה המטרית (livre métrique) שהייתה שקולה ל קילוגרם אחד. ליברה זו נקבעה בצו מה-13 בברוימר ב שנה התשיעית למהפכה (13 Brumaire an IX), והייתה בשימוש בין השנים 1800- 1812.

צו מה- 28 במרץ 1812 הגדיר את הליברה כמשקל של 500 גרמים. יחידה זו בוטלה רשמית ב- 1 בינואר 1840 בעקבות צו מה- 4 ביולי 1837.

מאמצע המאה ה-19, נותרה הליברה כיחידה המשמשת בלשון העם בלבד, ולא כיחידה רשמית, והיא מסמלת 500 גרמים (מחצית ה קילוגרם).

ליברה אנגלית (פאונד בריטי)

לאור השנים השתנתה הגדרת הליברה ב אנגליה וב ממלכה המאוחדת [2].

הפאונד אוורדפואה (Avoirdupois pound) שימש למדידת מוצרים כבדים. סוחרים עשו שימוש ב"פאונד הסוחרים" (Merchants' pound) ובלונדון נעשה שימוש ב"פאונד לונדון" (London pound) או ב"פאונד המצודה" (Tower pound). מקור שמו של המטבע הבריטי, הפאונד, או ה לירה שטרלינג, הוא ב כסף סטרלינג במשקל פאונד אחד.

פאונד אוורדפואה

מקורו של פאונד האוורדפואה (avoirdupois) בהסדרה שבוצעה על ידי סוחרי העיר לונדון בשנת 1303. בתקופת שלטונו של הנרי השמיני, מלך אנגליה הוסדרה יחידת המידה תוך הגדרת היחידה על בסיס ליברת טרואה (פאונד טרוי), אולם בפועל המשיך השימוש בשתי היחידות זו לצד זו כאשר משקל האחת היה 7,002 גריין ומשקל השנייה 6,999 גריין.

חוק המידות והמשקלות משנת 1878 של הפרלמנט הבריטי הגדיר את יחידת הפאונד וקבע את משקלה 0.453592338 ק"ג (היינו קילוגרם אחד היה שקול ל-2.20462278 פאונדים). יחידת משקל זו נודעה בשם "פאונד אימפריאלי" (imperial pound).

בשנת 1883 נקבע משקל הפאונד ב-0.4535924277 ק"ג, ובשנת 1889 נחקק חוק הקובע את משקל הפאונד ב-0.45359243 ק"ג.

ב ארצות הברית נעשה שימוש בפאונד זה כאשר הוא מוגדר בחקיקה משנת 1893 במסגרתה נקבע כי קילוגרם אחד שקול ל-2.20462 פאונדים. בשנת 1894 שונה יחס זה ונקבע כי קילוגרם אחד שקול ל-2.20462234 פאונדים [3].

פאונד בינלאומי

בשנת 1959 הוסכם בין ארצות הברית ומדינות חבר העמים הבריטי על הגדרה בינלאומית של פאונד האוורדפואה והוא שקול ל-0.45359237 קילוגרם [4]. פאונד זה הוסדר בחקיקה באנגליה בשנת 1963.

בהתאם להסדרה זו שקול פאונד אחד ל-16 אונקיות ול-7000 גריין.

ליברת טרוי (פאונד טרוי)

מקורו של ליברת טרוי במידות שהיו נהוגות בעיר ה צרפתית טרואה בה נהגו סוחרים אנגלים לסחור החל מתקופת שלטונו של קרל הגדול (ראשית המאה התשיעית). השימוש בשיטה זו הייתה נפוצה בעיקר בקרב רוקחים תכשיטנים ויהלומנים באנגליה.

ליברת טרוי שקולה ל-12 אונקיות ול-5,760 גריין (כיום ליברה זו הייתה שקולה ל-373.2417216 גרמים).

יחידה זו אינה בשימוש כיום. בממלכה המאוחדת בוטל השימוש ביחידה פאונד טרוי זו ב- 6 בינואר 1879. אונקיית טרוי עדיין בשימוש בקרב תכשיטנים ויהלומנים.

ליברת המצודה (פאונד טאוור)

יחידה זו התבססה על גרעין חיטה (השוקל כ-50 מ"ג), בניגוד ליתר השיטות שהתבססו על גרעין שעורה (השוקל כ-65 מ"ג). יחידה זו הייתה בשימוש על ידי המטבעה המלכותית של הממלכה המאוחדת, אשר שכנה ב מצודת לונדון (ומכאן שמה). ליברת המצודה הייתה שקולה ל-350 גרמים. היחידה בוטלה בשנת 1527.

1 ליברת המצודה (12 אונקיות המצודה) 7,200 גרעיני המצודה 5,400 גרעיני טרויה
1 אונקיות המוצדה (20 פני המצודה) = 600 גרעיני המצודה = 450 גרעיני טרויה
1 פני המצודה = 30 גרעיני המצודה = 22½ גרעיני טרויה

ליברת הסוחרים (פאונד סוחרים)

ליברת הסוחרים (libra mercantoria) או פאונד הסוחרים (mercantile pound) הייתה שקולה ל-9,600 גריני חיטה (15 אונקיו המצודה). השימוש בליברה זו היה נפוץ ב אנגליה עד אמצע המאה ה-14 במרבית המסחר, למעט מסחר ב תבלינים ו זהב.

פאונד לונדוני

פאונד לונדוני היה שקול ל-7,200 גרעיני טרוי:

1 פאונד לונדון 1⅓ פאונד המצודה 7,200 גרעיני טרוי
1 אונקיית לונדון = 1 אונקיית המצודה = 450 גרעיני טרוי
1 פני לונדון = 1 פני המצודה = 22½ גרעיני טרוי

פאונד צמר

פאונד צמר (wool pound) היה שקול 6,992 גרעינים, ושימש למדידת משקל של צמר.

השוואת סוגי הפאונד האנגלי

פאונד אנגלי
יחידה פאונדים אונקיות גרעינים מטרי
אוורד. טרוי טאוור סוחרים לונדון מטרי אוורד. טרוי טאוור גרם ק"ג
אוורדפואה 1 175144 3527 2827 3536 ~1011 16 14+712 15+59 7000 ~454 ~920
טרוי 144175 1 1615 6475 45 ~34 13+29175 12 12+45 5760 ~373 ~38
טאוור 2735 1516 1 45 34 ~710 12+1235 11+14 12 5400 ~350 ~720
סוחרים 2728 7564 54 1 1516 ~78 15+37 14+116 15 6750 ~437 ~716
לונדון 3635 54 43 1615 1 ~1415 16+1635 15 16 7200 ~467 ~715
מטרי ~1110 ~43 ~107 ~87 ~1514 1 ~17+35 ~16 ~17+17 ~7716 500 12

פונט רוסי

הפונט (Фунт) שימש כיחידת משקל ב רוסיה הצארית. יחידה זו הייתה שקולה ל-409.51718 גרמים.

סקלפונד

הסקלפונד (Skålpund) הייתה יחידת משקל נפוצה ב סקנדינביה. יחידה זו התפתחה מהפפונד הגרמני, והשתנתה במשקלה מאזור לאזור. 20 יחידות סקלפונד היו שקולות לליספונד (lispund) אחד.

החל מראשית המאה ה-17 הייתה יחידה זו שקולה ל-425.076 גרמים ב שוודיה, ל-498.1 גרמים ב נורווגיה, ול-471 גרמים ב דנמרק.

בשנת 1889 בעקבות ה מעבר לשיטה המטרית זנחה שוודיה את היחידה.

דנמרק המירה את היחידה לשיטה המטרית בעקבות גרמניה באמצע המאה ה-19, והיחידה הפכה להיות שקולה ל-500 גרמים.

ליברת ג'רזי (פאונד ג'רזי)

באי ג'רזי נעשה שימוש ביחידת הפאונד החל מאמצע המאה ה-14 ועד המאה ה-19. פאונד זה היה יחידת המשקל של 7,561 גרעיני חיטה (490 גרמים). ככל הנראה יחידה זו התקבלה לשימוש בהשפעת ליברת פריז הצרפתית [5].

ליברת טרון (פאונד טרון)

ביחידת הפאונד טרון (trone pound) נעשה שימוש ב סקוטלנד במהלך ימי הביניים, עד שיחידה זו, כמו גם יחידות המידה הסקוטיות האחרות, בוטלו בצו של הפרלמנט הבריטי בשנת 1685. יחידה זו הייתה שקולה ל-21 עד 28 אונקיות (כתלות במיקום ובתקופה), היינו היחידה הייתה שקולה ל-600 עד 800 גרמים.

פאונד מטרי

בעקבות ה מעבר לשיטה המטרית, במדינות רבות הוסדר משקל הפאונד כשקול ל-500 גרמים (מחצית ה קילוגרם), בתור יחידת מידה של מסה המקבילה ליחידת מידת הלח של פינט מטרי (מחצית ה ליטר).

במדינות רבות באירופה, ואף שאין מדובר ביחידת מידה רשמית, משמשת היחידה בלשון העם כיחידת משקל המסמלת 500 גרמים - כך משמשת הליברֶה (livre) בצרפת, הפפונד בגרמניה, הליבּרַה (libra) ב ספרד, פורטוגל ו איטליה (נכתב: libbra), הפוּנד ב דנמרק (pund) והפוֹנד (pond) ב הולנד.

Other Languages
English: Pound (mass)
Afrikaans: Pond (eenheid)
العربية: رطل
Boarisch: Pfund
български: Фунт
bosanski: Funta
Чӑвашла: Кĕренке
Deutsch: Pfund
Esperanto: Funto
suomi: Pauna
føroyskt: Pund (vekteind)
galego: Libra (masa)
hrvatski: Funta
Kreyòl ayisyen: Liv (mezi)
Հայերեն: Ֆունտ
Bahasa Indonesia: Pon (satuan)
italiano: Libbra
Patois: Pong
Ripoarisch: Pongk
Lëtzebuergesch: Pond
lietuvių: Svaras
македонски: Фунта (единица)
Bahasa Melayu: Paun (jisim)
Plattdüütsch: Pund
Nederlands: Pond (massa)
norsk nynorsk: Pund
occitan: Liura (pes)
polski: Funt (masa)
Piemontèis: Lira
português: Libra (massa)
română: Livră
Scots: Pund
srpskohrvatski / српскохрватски: Funta (masa)
Simple English: Pound (mass)
slovenčina: Libra (hmotnosť)
slovenščina: Funt (mera)
српски / srpski: Фунта (маса)
Kiswahili: Ratili
தமிழ்: பவுண்டு
اردو: رطل
oʻzbekcha/ўзбекча: Funt
Tiếng Việt: Pound (khối lượng)
Winaray: Libra
ייִדיש: פונט
中文:
粵語: