חינוך מיוחד

חינוך מיוחד הוא חינוך מוכוון לסיפוק מענה לצרכיו הייחודיים של תלמידים שהמסגרות הרגילות של מערכת החינוך אינן מתאימות להם. במסגרות לחינוך מיוחד נעשה שימוש הן בחינוך תלמידים עם לקויות הפוגעות בתפקודם באופן משמעותי, והן בחינוך תלמידים מחוננים.

תלמיד נזקק לחינוך מיוחד כאשר הוא אינו מסוגל להפיק תועלת מתוכניות החינוך של בתי-הספר והגנים הרגילים, אשר אינם מתאימים לו ואינם עונים על צרכיו[1].

כמות התלמידים הנזקקים לחינוך מיוחד מוערכת בכ-10% מאוכלוסיית התלמידים.לעיתים תלמיד מגיע למסגרות חינוך המיוחד בשל אילוצים טכניים (כגון חוסר נגישות של בתי הספר הרגילים למשתמשי כיסאות גלגלים).כמו כן, במדינות מסוימות (כמו ארצות הברית) נכללים בחינוך המיוחד גם מחוננים המתקשים להסתגל למסגרת החינוכית הרגילה[1].

השיבוץ למסגרת הלימוד הספציפית נקבע בהתאם לצרכים הייחודיים של כל תלמיד. קיימות מספר אפשרויות, למשל: גן ילדים או בית ספר לחינוך מיוחד, פנימיות לחינוך מיוחד, כיתות טיפוליות ומקדמות בתוך החינוך הרגיל, שילוב בכיתה רגילה יחד עם סיוע אישי, מרכזי שיקום מקצועי ועוד[1].

Other Languages