חוק האזרחות (ישראל)

חוק האזרחות, התשי"ב-1952 קובע מהם התנאים לקבלת מעמד האזרחות במדינת ישראל.

ישראל נותנת את האזרחות לפי שיטת דין הדם (קרי, האזרחות עוברת בירושה מהורים לילדיהם, בלי קשר למקום הלידה) ובנוסף לפי שיטת דין הקרקע (קרי, אם אדם נולד בטריטוריה של המדינה, הוא זוכה לאזרחותה).