חוקי האזרחות (ארצות הברית)

חוקי האזרחות בארצות הברית הם אוסף חוקים הקובעים את התנאים לקבלת אזרחות בארצות הברית. מדי פעם נעשים שינויים בחוקים אלה על ידי הקונגרס של ארצות הברית.