חוקי האזרחות (ארצות הברית)

חוקי האזרחות בארצות הברית הם אוסף חוקים הקובעים את התנאים לקבלת אזרחות בארצות הברית. מדי פעם נעשים שינויים בחוקים אלה על ידי הקונגרס של ארצות הברית.

Other Languages