הגנת שני הפרשים

הגנת שני הפרשים
8צריח שחורChess d44.pngרץ שחורמלכה שחורהמלך שחוררץ שחורChess l44.pngצריח שחור
7רגלי שחוררגלי שחוררגלי שחוררגלי שחורChess d44.pngרגלי שחוררגלי שחוררגלי שחור
6Chess l44.pngChess d44.pngפרש שחורChess d44.pngChess l44.pngפרש שחורChess l44.pngChess d44.png
5Chess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngרגלי שחורChess l44.pngChess d44.pngChess l44.png
4Chess l44.pngChess d44.pngרץ לבןChess d44.pngרגלי לבןChess d44.pngChess l44.pngChess d44.png
3Chess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngפרש לבןChess d44.pngChess l44.png
2רגלי לבןרגלי לבןרגלי לבןרגלי לבןChess l44.pngרגלי לבןרגלי לבןרגלי לבן
1צריח לבןפרש לבןרץ לבןמלכה לבנהמלך לבןChess l44.pngChess d44.pngצריח לבן
אבגדהוזח
מהלכים
 1. ה4 ה5
 2. פ-ו3 פ-ג6
 3. ר-ג4 פ-ו6
ECOC55–C59
תיעוד ראשוןסוף המאה ה-16
פתיחת אבמשחק פתוח, פתיחה איטלקית

הגנת שני הפרשים היא אחת מהפתיחות האפשריות במשחק השחמט. הפתיחה נקראת כך משום ששני הצדדים מוציאים את הפרשים שלהם בתחילת המשחק, על מנת להגן על הרגלי המרכזי.

השימוש הראשון בהגנת שני הפרשים מיוחס לחוליו פולריו בסוף המאה ה-16[1]. מהלכו השלישי של השחור נחשב אגרסיבי יותר מאשר הפתיחה האיטלקית ולכן יש הטוענים שהמונח הגנה אינו מתאים לסדרת מהלכים זו[2].

הגנת שני הפרשים מקוטלגת בשיטת אנציקלופדיית פתיחות שחמט בין c55-c59.[3]

תיאור הפתיחה

 • 1. ה4 ה5
 • 2. פו3 פג6

הלבן מתקיף את הרגלי השחור בעזרת פרשו. השחור בוחר להגן דווקא בעזרת הפרש, משום שעל ידי כך הוא גם שולט בערוגה ד4; בנוסף לכך, הוא מפתח את קציניו באגף המלכה, כך שצעד זה אינו הגנתי בלבד, אלא יש בו גם מגמה התקפית.

 • 3. רג4

בצעד זה, מאיים הלבן על הרגלי ו7 החלש.

 • 3 . ... פו6

(ראו תרשים) מטרת השחור, להשיב התקפה על הרגלי ה4 שאינו מוגן ובכך לאלץ את הלבן להגן עליו וכך יוכל הוא להמשיך בפיתוח הקצינים.

 • 4. פז5 (5.ד3 הוא וריאנט ה איטלקית השקטה)

מסע זה מגן, מחד, על הרגלי הלבן, ומאידך מאיים על הרגלי ו7.

 • 4. ... ד5

הקרבת הרגלי נועדה לאפשר לשחור לפתח את כליו על חשבון מסעיו העיקרים של הלבן.

 • 5. ה:ד5

בעמדה זו יש לשחור אפשרות לזכות בכלי הנחשבת מפוקפקת:

 • 5. ... פ:ד5
 • 6. פ:ו7 מ:ו7
 • 7. מהו3+ מה6
 • 8. פג3 פגב4
 • 9. מהה4 ג6
 • 10. ד4 וללבן תמורה מלאה בעד הכלי.

בשלב זה יש לשחור שתי אפשרויות:

 • 5. ה:ד5 פא5
 • 6. רב5+ ג6
 • 7. ד:ג ב:ג
 • 8. רה2 ח6
 • 9. פח3 (כמובן שלא 9.פו3 שלאחר 9. ...ה4 מאפשר לשחור להתפתח במהירות.

זוהי אחת מעמדות המפתח של הגנת שני הפרשים וללבן עדיפות קלה. לחלופין השחור יכול לשחק 5. ...פד4 שמוביל לוריאנט טקטי סוער-

 • 6. ג3 פ:ד5
 • 7. פה4 ב5
 • 8. רו1 מהח4
 • 9. פז3 רז4
 • 10. ו3 רד6!?
 • 11. ג:ד4 ה4
 • 12. ר:ב5+ מד8
 • 13. 0-0 ה:ו3 זו עמדה סבוכה ביותר שנחקרה לעומק במשחקי רבים בהתכתבות.
Other Languages