בית המשפט העליון של קנדה

בית המשפט העליון של קנדה בעיר הבירה אוטווה

בית המשפט העליון של קנדה מהווה את הסמכות העליונה במסגרת הרשות השופטת בקנדה. הוא מונה תשעה שופטים עליונים המתמנים לתפקידם בהמלצת הממשלה. נכון לשנת 2011, ארבעה מבין תשעת שופטי בית המשפט העליון הם יהודים-קנדים. בית המשפט העליון יושב בעיר הבירה אוטווה.