ביטוח רכב

ביטוח רכב הוא מכלול סוגי ביטוח של כלי רכב.

סוגי ביטוח

ב ישראל ישנם שני סוגים עיקריים של ביטוחים לרכב:

 • ביטוח חובה - ביטוח לנזקי גוף (פציעה או מוות) שעלולים להיגרם ל נהג, לנוסעי הרכב או לאנשים שמחוץ לרכב ב תאונת דרכים. על פי "פקודת ביטוח רכב מנועי", אסור לנהוג ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה. ביטוח החובה מכסה את התחומים הבאים:
  • עלויות ללא הגבלה על הוצאות רפואיות
  • פיצוי על אבדן השתכרות (עד לגובה של פי שלושה מן השכר הממוצע במשק) וכושר השתכרות
  • פיצויים על סבל וכאבים כתוצאה מן התאונה (עד לגובה של כ- 150 אלף ₪)
 • ביטוח מקיף - נקרא גם ביטוח רכוש, אינו חובה על פי חוק, וכולל שני סוגי ביטוח:
  • ביטוח עצמי - זהו ביטוח לנזקי רכוש שעלולים להיגרם לכלי הרכב בשל מקרים המפורטים בפוליסה (מקרה הביטוח) כתוצאה מתאונה, נזק או אסון טבע כלשהם (למשל: גניבה, חבלה, שריפה, הצפה וכדומה) ולאחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש. לביטוח רכב פרטי ומסחרי במשקל כולל עד 4 טון - למעט רכב דו גלגלי, נקבעו ב תקנה, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תנאי מינימום מחייבים. הביטוח אינו מכסה עלויות הנובעות מ בלאי של חלקי הרכב, אולם תאונה שנגרמה בשל בלאי מבוטחת במסגרת הביטוח המקיף.
  • ביטוח צד ג' - ביטוח אחריותו החוקית של בעל הרכב לנזקי רכב ורכוש של צד שלישי שנגרמו על ידי הרכב המבוטח (למשל רכב מבוטח שפגע ברכב אחר או ברכוש שאינו רכב, כמו גדר, מבנה וכדומה).

פוליסות הביטוח המקיף מבוססות כולן על נוסח אחיד שנקבע בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח. חברת ביטוח רשאית לשנות נוסח זה רק במידה והנוסח המתוקן מציע תנאים טובים יותר למבוטח.

הפיקוח על ביטוחי הרכב בישראל נתון תחת אחריותה של מחלקת הביטוח של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ב משרד האוצר.

Other Languages