אנגלית בריטית

אנגלית בריטית היא מגוון ניבי השפה ה אנגלית הנמצאים בשימוש ב בריטניה, על גרסאותיהם השונות, להבדיל מאלו שבקרב דוברי האנגלית האחרים בעולם.

ניבי האנגלית הבריטית
Other Languages