Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn

Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn

Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn (台湾原住民) chhai Ngi̍t-pún sṳ̀-thoi pûn hêm cho Kô-sân-chhu̍k (高山族), he chṳ́ hon-ngìn yì-chón thòi-vân chhièn chui-chó lòi-to thòi-vân ke chhu̍k-khiùn, Ngièn-chhu-mìn.

Yí-kîn sṳ̀n-ngin ke chhu̍k-khiùn

Chhu̍k-miàngNgièn-chhu-mìn ngî-ngiènNgìn-khiéu
Amis-chhu̍kAmis-ngî183,799
Phài-vân-chhu̍kPhài-vân-ngî88,323
Atayal-chhu̍kAtayal-ngî80,061
Bunun-chhu̍kBunun-ngî51,447
Rukai-chhu̍kRukai-ngî11,911
Puyuma-chhu̍kPuyuma-ngî11,850
Tsou-chhu̍kTsou-ngî6,733
Saisiyat-chhu̍kSaisiyat-ngî5,900
Tao-chhu̍kTao-ngî3,748
Thao-chhu̍kThao-ngî693
Kavalan-chhu̍kKavalan-ngî1,218
Truku-chhu̍kTruku-ngî25,857
Sakizaya-chhu̍kSakizaya-ngî442
Seediq-chhu̍kSeediq-ngî6,606
Other Languages