Ahigal de los Aceiteros

Ahigal de los Aceiteros ( Sî-pân-ngà-ngî: Ahigal de los Aceiteros), he Sî-pân-ngà Khà-sṳ̂-tì-li-â Lòi-ngong Sat-là-màn-khà-sén ke yit-ke Sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 28 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 183 ngìn (2001-ngièn), ngìn-khiéu Me̍t-thu 7 ngìn / phìn-fông kûng-lî.

Other Languages