આગ્રા પ્રાંત

Agra division

આગ્રા પ્રાંત (Agra division) એ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા વહીવટી પ્રાતો પૈકીનો એક પ્રાંત છે. હાલમાં (૨૦૦૫) આ પ્રાંતમાં નીચે પ્રમાણેના જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.


Other Languages
भोजपुरी: आगरा मंडल
English: Agra division
français: Division d'Agra
हिन्दी: आगरा मंडल
मैथिली: आगरा मण्डल
नेपाली: आगरा मण्डल
नेपाल भाषा: आगरा विभाग
Nederlands: Agra (divisie)
Simple English: Agra Division