Sociedade de responsabilidade limitada

Unha sociedade de responsabilidade limitada (SRL) ou sociedade limitada (SL) é un tipo de sociedade mercantil na que a responsabilidade fica limitada soamente ao capital achegado, polo que no suposto de contraeren débedas, non se resposta co patrimonio persoal dos socios.

No estado español, as sociedades limitadas ríxense polo Real Decreto 1/2010, do 2 de xullo, polo que fica aprobado o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital.[1]

Denominación noutros países

 • En Alemaña e Suíza: " Gesellschaft mit beschränkter Haftung" ou GmbH
 • En Austria: "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" ou Ges.mbH
 • En Dinamarca: "Anpartsselskab" ou ApS
 • Nos Estados Unidos: "Limited liability company" ou L.L.C. ou LLC
 • En Francia, Bélxica e Luxemburgo: "Société à Responsabilité Limitée" ou SARL
 • En Italia: "Società a responsabilità limitata" ou S.r.l.
 • En Lituania: "Uždaroji akcinė bendrovė" ou UAB
 • Nos Países Baixos: "Besloten vennootschap" ou B.V.
 • En Polonia: "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" ou Sp. z o.o..
 • No Reino Unido e a Irlanda: "Limited company" ou Ltd.
 • En Ucraína: "Товариство з обмеженою відповідальністю" ou ТОВ ( transcrito: Tovarystvo z obméjenoiu vidpovidàlnistiu ou TOV, tradución: Sociedade de responsabilidade limitada)
Other Languages