FUD

FUD refírese ao acrónimo inglés Fear, uncertainty and doubt (Medo, incerteza e dúbida) que é unha táctica retórica usada na mercadotecnia e relacións públicas. Normalmente consiste nun intento estratéxico de influír na percepción do público mediante a difusión de información negativa e imprecisa sobre un produto/servizo da competencia.

Other Languages