Cilindro (motor)

Bloque motor coa cabeza retirada mostrando os catro cilindros

O cilindro dun motor é o lugar por onde se despraza un pistón. O seu nome provén da forma que posúe, aproximadamente cilíndrica.

Constitución e funcionamento

Nos motores de combustión interna é no cilindro onde se desenvolve a deflagración do combustíbel que é a orixe da forza mecánica que posibilita o desprazamento do vehículo.

Debido a ter que soportar ao longo da súa vida útil as deflagracións constantes de combustíbel e as altas temperaturas a que estas se desencadean, o cilindro está fabricado nun metal preparado para soportar estas condicións extremas de funcionamento.

O número de cilindros pode ir desde un único, como nalgunhas motoserras até doce ou mesmo dezaseis cilindros en automóbiles, camións ou avións. Os motores con máis de un cilindro posúen o chamado bloque do motor en que os cilindros están fundidos nun único bloque en aluminio ou ferro fundido.

A potencia dun motor depende da cantidade de mestura que explota no interior do cilindro, polo que cilindros de maior dimensión permiten que os motores atinxan maiores potencias. En motores atmosféricos (sen un turbo, que pode proporcionar unha cantidade maior de mestura no cilindro), hai unha relación directa entre a potencia do motor e a súa cilindrada (medida pola dimensión e cantidade de cilindros). A cilindrada total é o volume desprazado polo pistón en cada cilindro (o produto da área pola carreira) multiplicado polo número de cilindros. Para unha mesma cilindrada, tense máis potencia canto maior é o número de cilindros, razón pola que en alta competición se teñan varios cilindros incluso en cilindradas moi pequenas. Noutros usos o aumento de custo non compensa a potencia.

Other Languages