Neo-eisimeileachd na h-Alba

Rugadh Alba airson a bhith saor

Chan eil Alba air a bhith neo-eisimeileach bho 1707 nuair a chaidh aonadh air adhart eadar pàrlamaid na h-Alba agus pàrlamaid Shasainn airson stèidheachadh Rìoghachd Bhreatainn Mòr fo Ban-rìgh Anne - am monarc mu dheireadh Stiùbhairteach.

Cha robh taghadh ach aig 3,000 daoine ann an Alba aig an àm, ged a bha muillean daoine ann.

Thug na Sasannaich £20,000 sa brìbean do poileatagaich na h-Alba airson an Aonadh.

Other Languages