Ympäristöetiikka

Ympäristöetiikka on 1960-luvulta asti kehittynyt ympäristöfilosofian ja soveltavan etiikan osa-alue, joka käsittelee ihmisten ja luonnon suhteeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Se liittyy läheisesti ekologiaan, ympäristölainsäädäntöön, ympäristösosiologiaan, ympäristötalouteen ja ympäristömaantieteeseen.

Merkittäviä ympäristöetiikkaan vaikuttaneita ajattelijoita ovat Lynn White, John Passmore, Aldo Leopold, Arne Næss ja Paul W. Taylor.

Ympäristöeettisiä kysymyksiä ovat muun muassa:

  • Mitä ympäristöön liittyviä velvoitteita meillä on tulevia sukupolvia kohtaan?
  • Onko eettisesti väärin (ja jos, missä vaiheessa) jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä, jos muita energianlähteitä on tarjolla?
  • Onko oikein saada aikaan jonkun lajin sukupuuttoon kuoleminen ihmiskunnan edun (todellisen tai koetun) nimissä?

Ympäristöetiikkaan liittyvät myös kysymykset eläinten oikeuksista.

Muilla kielillä