گوژانگین

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
اردوویسینزیرینترمادوسین→ پس از آن
کامبرینفورونجیناشکوب دهم۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین۴۹۴۴۹۷
ردیف سومگوژانگین۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوماشکوب چهارم۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم۵۱۴-۵۲۱
ترنوویناشکوب دوم۵۲۱-۵۲۹
فورتونین۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران→ پیش از آن

گوژانگین (انگلیسی: Guzhangian) بالاترین اشکوب از ردیف ۳ کامبرین در دوره کامبرین است که پس از اشکوب درومین و پیش از اشکوب پایبین از ردیف فورونجین جای می‌گیرد. مرز زیرین این اشکوب در حدود ۵۰۰٫۵ و مرز بالایی آن در حدود ۴۹۷ میلیون سال پیش در نظر گرفته می‌شود.

نام گوژانگین از شهرستان گوژانگ در استان هونان جمهوری خلق چین گرفته شده است.

  • منابع

منابع

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین
زبان های دیگر
български: Гужангий
Deutsch: Guzhangium
English: Guzhangian
español: Guzhangiense
français: Guzhangien
Nederlands: Guzhangien
polski: Gużang
Tiếng Việt: Tầng Cổ Trượng