گونه آسیب‌پذیر

جایگاه آسیب‌پذیری در کنار دیگر وضعیت‌ها.

گونه آسیب‌پذیر یکی از طبقه‌بندی‌های سازمان IUCN دربارهٔ وضعیت بقای جانوران است که یک مرحله پایین‌تر از در معرض خطر و بالاتر از در نزدیکی تهدید قرار دارد. برچسب گونه آسیب‌پذیر به آن معنا است که در صورتی که وضعیت گونه مورد بررسی و عوامل تهدیدکننده آن بهبود نیابند، گونه در آینده در معرض خطر خواهد بود.

آسیب‌پذیری بیشتر به دلیل از میان رفتن قلمرو یا تخریب پدید می‌آید.

زبان های دیگر
Afrikaans: Kwesbare spesie
български: Уязвим вид
dansk: Sårbar
Esperanto: Vundebla specio
Bahasa Indonesia: Spesies rentan
日本語: 危急種
한국어: 취약종
македонски: Ранлив вид
Bahasa Melayu: Spesies terjejas
Simple English: Vulnerable species
slovenčina: Zraniteľný
slovenščina: Ranljiva vrsta
svenska: Sårbar
Türkçe: Hassas türler
українська: Уразливі види
Tiếng Việt: Loài sắp nguy cấp
中文: 易危物種