گونه‌های در معرض تهدید

گونه‌های در معرض تهدید گونه‌هایی شامل گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و... هستند که در معرض خطر افتادن در آیندۀ نزدیک می‌باشند. گونه‌هایی که تهدیدشده هستند، گاهی اوقات با اندازه‌گیری پویایی‌شناسی جمعیت دپنسیشین بحرانی مشخص می‌شوند که یک اندازه‌گیری ریاضی زیست‌توده و مرتبط با نرخ رشد جمعیت است. این یک معیار کمّی برای ارزیابی درجۀ خطر است. [نیازمند منبع]

تعریف استرالیا

کشور استرالیا برای رده‌بندی و حفاظت از گونه‌های در معرض خطر قانونی به نام «حفاظت از محیط زیست و بقای تنوع زیستی تصویب ۱۹۹۹ میلادی» وضع کرده است که به صورت مختصر تصویب‌نامه EPBC خوانده می‌شود. این تصویب‌نامه ۶ رده دارد.[۱]