کتاب سیاه کمونیسم

کتاب سیاه کمونیسم
نویسنده(گان) Stéphane Courtois (ed.)
Nicolas Werth
Jean-Louis Panné
Andrzej Paczkowski
Karel Bartosek
Jean-Louis Margolin
Ehrhart Neubert*
یوآخیم گاوک*
(*German edition)
عنوان اصلی Le Livre noir du communisme
کشور France
موضوع(ها) Communism, تمامیت‌خواهی
گونه(ها) تاریخ سیاسی
ناشر انتشارات دانشگاه هاروارد
تاریخ انتشار ۶ نوامبر ۱۹۹۷
منتشر شده
به انگلیسی
۸ اکتبر ۱۹۹۹
صفحه‌ها ۹۱۲
شابک 978-0-674-07608-2

کتاب سیاه کمونیسم:جنایات، وحشت، سرکوب کتابی است نوشتهٔ چندین تن از دانشگاهیان اروپایی به ویراستاری استفان کورتوآ (رئیس مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه) که تاریخ سرکوبها، چه سیاسی و چه غیرنظامی، از سوی دولت‌های کمونیستی را از جمله نسل‌کشیها، اعدام‌های فراقضایی، نفی بلدها، قحطی‌های مصنوعی را مستندسازی می‌کند. این کتاب در اصل در سال ۱۹۹۷ در فرانسه با عنوان Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression از سوی انتشارات روبر لافون منتشر شد. در آمریکا از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد. [۱] نسخهٔ آلمانی کتاب شامل فصلی نوشتهٔ یوآخیم گاوک است، که بعد رئیس‌جمهور آلمان شد.

محتوا

شمار تخمینی قربانیان

استفان کورتوآ ویراستار کتاب در مقدمه، می‌گوید که «رژیم‌های کمونیستی… جنایات دسته جمعی را بدل به نظام تمام عیار حکومتی تبدیل کردند.» [۲] او مدعیست تعداد کل تلفات ۹۴ میلیون بوده است. [۳]

شمار تفکیک شدهٔ تلفات به نوشتهٔ کورتوآ عبارتست از»

کورتوآ معتقد است که رژیم‌های کمونیستی از هر ایده‌آل یا جنبش سیاسی دیگری منجمله نازیسم مسبب مرگ‌های بیشتری شده‌اند. آمار قربانیان شامل اعدام‌ها، قحطی، مرگ‌های ناشی از نفی بلد، حصر فیزیکی یا از طریق بیگاری است.

زبان های دیگر