کازیمیر دوم لهستان

کازیمیر دوم تنها
Kazimierz 2 Sprawiedliwy.jpg
کازیمیر دوم لهستان
دوک بزرگ لهستان
تصدی۱۱۷۷–۱۱۹۱
۱۱۹۱–۱۱۹۴
پیشینمیشکو سوم پیر
جانشینLeszek I the White

کازیمیر دوم ملقب به تنها (به لهستانی:Kazimierz II Sprawiedliwy) او دوک لهستان سفلی از ۱۱۷۷ میلادی تا زمان مرگش بود. او همچنین فرمانروای دوک‌نشین کراکوف و حاکم کلیه لهستان در سال ۱۱۷۷ میلادی گردید. او این مقام را تا زمان مرگش در اختیار داشت و تنها وقفه به وجود آمده در این دوره، بر اثر شورش برادر بزرگتر او، میشکو سوم، اتفاق افتاد. در سال ۱۱۸۶ میلادی، او حکومت دوک‌نشین مازوویا را از برادرزاده اش گرفت و بدین ترتیب، تبدیل به نیای سلسله خاندان پیاست در مازوویا شد. لقب تنها که به دنبال اسم او می‌آید، متعلق به دوره او نیست بلکه در قرن ۱۶ میلادی مطرح گردید.

  • منابع

منابع

زبان های دیگر