پلیستوسن

کواترنری
سامانهردیفاشکوبعصر
  (به میلیون سال)
کواترنریهولوسن۰–۰٫۰۱۱۷
پلیستوسنتارانشین۰٫۰۱۱۷–۰٫۱۲۶
آیونین۰٫۱۲۶–۰٫۷۸۱
کالابرین۰٫۷۸۱–۱٫۸۰۶
گلاسین۱٫۸۰۶–۲٫۵۸۸
نئوژنپلیوسنپیاسنزین→ پیش از آن
دور پلیستوسن در سیبری. در این نگاره، ماموت‌های پشمین و شیرهای غارنشین در حال شکار گوزن، تارپان و کرگدن پشمین هستند.

پلیستوسن (Pleistocene) یکی از دورهای زمین‌شناسی است که از ۲٫۵ میلیون سال پیش تا ۱۰ هزار سال پیش را پوشش می‌دهد.

انقراض گروه بزرگی از پستانداران و شمار زیادی از گونه‌های پرندگان از اواخر دور پلیستوسن (حدود ۱۰۰۰۰ سال پیش) آغاز شد و تا دور هولوسین ادامه یافت که شاید دلیل آن پایان عصر یخبندان بوده‌است.ماموت، پستانک‌دندان، ببر خنجردندان، تنبل زمینی، شیاردندان Glyptodon، گوزن ایرلندی و خرس غارنشین از جمله حیوانات منقرض شده در اواخر پلیستوسن بودند.

در اوایل این دوره، استفاده از ابزارهای سنگی ساده در آفریقا در بین گونه انسان ماهر، گسترش یافت.[۱]

گونه انسان خردمند (هوموساپینس)، در اواخر پلیستوسن، در شرق آفریقا تکامل یافت.[۲]

  • منابع

منابع

Turner, C. (ed.), 1996. The early Middle Pleistocene in Europe. Balkema (Rotterdam/Brookfield), 329 pp. ISBN 90-5410-600-X

  1. Evans، Laurence. «Homo habilis & Homo erectus, first stone tool users». www.ecotao.com. بازبینی‌شده در 2018-05-16. 
  2. Wall, J.D. and Przeworski, M. (2000) "When did the human population start increasing?" Genetics 155: pp. 1865–1874
کواترنری
پلیستوسن هولوسن
پیشین | میانه | پسین پیشاشمالگون | شمالگون |
اطلسی | زیرشمالگون | زیراطلسی