پرچم ایندیانا

پرچم ایندیانا
Flag of Indiana.svg
تناسب ۲:۳ or ۳:۵
پذیرفته‌شده ۳۱ مه ۱۹۱۷

پرچم ایندیانا در ۳۱ مه ۱۹۱۷ پذیرفته شد.

منابع

زبان های دیگر