پرچم ایندیانا

پرچم ایندیانا
Flag of Indiana.svg
تناسب۲:۳ or ۳:۵
پذیرفته‌شده۳۱ مه ۱۹۱۷

پرچم ایندیانا در ۳۱ مه ۱۹۱۷ پذیرفته شد.

منابع

زبان های دیگر