پایبین

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
اردوویسینزیرینترمادوسین→ پس از آن
کامبرینفورونجیناشکوب دهم۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین۴۹۴۴۹۷
ردیف سومگوژانگین۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوماشکوب چهارم۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم۵۱۴-۵۲۱
ترنوویناشکوب دوم۵۲۱-۵۲۹
فورتونین۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران→ پیش از آن

پایبین (انگلیسی: Paibian) (انگلیسی: Drumian) اشکوب زیرین از ردیف فورونجین در دوره کامبرین است که پس از اشکوب گوژانگین (از ردیف ۳ کامبرین و پیش از اشکوب ژیانگشانین جای می‌گیرد. مرز زیرین این اشکوب در حدود ۴۹۷ و مرز بالایی آن در حدود ۴۹۴ میلیون سال پیش تعیین شده است.

نام پایبین از روستای پایبی در استان هونان جمهوری خلق چین گرفته شده است.

  • منابع

منابع

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین
زبان های دیگر
български: Пейбий
brezhoneg: Paibian
Deutsch: Paibium
English: Paibian
español: Paibiense
français: Paibien
italiano: Paibiano
Nederlands: Paibien
norsk nynorsk: Paibium
polski: Paib
português: Paibiano
Tiếng Việt: Tầng Bài Bích