پانکراتیت حاد

پانکراتیت حاد یا نکروز حاد لوزالمعده [۱] التهاب ناگهانی لوزالمعدهاست؛ که می‌تواند عوارض شدید و مرگ و میر بالایی علی‌رغم درمان بر جای گذارد، در حالی که موارد خفیف اغلب با اقدامات حمایتی مانند روزه و رهیدراسیون وریدی، با موفقیت درمان می‌شوند. موارد شدید ممکن است نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه یا حتی عمل جراحی برای مقابله با عوارض ناشی از این بیماری داشته باشند.

زبان های دیگر