میان‌نویس
English: Intertitle

میان‌نویس در تولد یک ملت (۱۹۱۵)

میان‌نویس[۱] (انگلیسی: Intertitle یا title card) که گاه میان‌نوشته، عنوانِ میانی یا نوشتهٔ میانی هم گفته می‌شود؛[۲] نوشته‌ای است که در فاصلهٔ بین نماهای فیلم، برای ارائهٔ اطلاعات تکمیلی یا گفتگو و گفتار؛ ظاهر می‌شود.

میان‌نویس مورد استفاده برای رساندن منظور مکالمات بین دو یا چند شخصیت فیلم را، «میان‌نویس گفتگو» (به انگلیسی: dialogue intertitles) نامیده و بکار بردن آن برای ارائهٔ شرح/روایت داستان فیلم را، «میان‌نویس توضیحی» (به انگلیسی: expository intertitles) گویند.[۳]

زبان های دیگر
català: Intertítol
Deutsch: Zwischentitel
English: Intertitle
español: Intertítulo
français: Intertitre
Bahasa Indonesia: Antarjudul
Nederlands: Tussentitel
português: Intertítulo
română: Insert
русский: Интертитры
українська: Інтертитри